Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
HORIKAWA KUNIHIRO HYUGA to KYOTO
HASHIMOTO TADAYOSHI  1531 to 1614 SAGA HIZEN
TSUDA SUKEHIRO1572 to 1632 OSAKA
INOUYE SHINKAI - KUNISADA(2) 1635 to 1682 OSAKA
NAGASONE KOTETSU OKISATO 1682  EDO
UMETADA MYOJU SHIGEYOSHI  1599 to 1678 NISHIJIN, KYOTO
TSUDA SUKENAO 1558 to 1634 OSAKA
IKKANSHI AWATAGUCHI TADATSUNA 1639  OSAKA
NODA ZENSHIRO HANKEI EDO
MONDO no SHO MASAKIYO1646 SATSUMA
OTSUKI DAIYOGO KUNISHIGE1670 to 1730 BITCHU MIZUTA
NANKI SHIGEKUNI KII
NAGASONE OKIMASA EDO
TAMBA no KAMI YOSHIMICHI OSAKA TAMBA
SHUME no KAMI IPPEI YASUYO  1680 to 1728 SATSUMA
                      

Shinto Primer    


SHINTO - A Primer
  SHINTO - The Seven Provinces

OSAKA - KYOTO
   KYOTO HORIKAWA
                   HORIKAWA DEN
                   MISHINA
                   MORIOKA

    OSAKA KUNISADA
                   KUNISUKE
                   TSUDA
                   OSAKA TAMBA
                   MONJU
                   HIDARE MUTSU
  & SAKAKURA
                   IKKANSHI TADATSUNA
                   OSAKA ISHIDO
                   TAKAI
                   OZAKI
                   GASSAN

 

ECHIZEN - MUSASHI
   EDO       NODA - HANKEI
                   NAGASONE - KOTETSU
                           NAGASONE OKIMASA
                   EDO KANESHIGE
                   AOI SHIMOSAKA
                   EDO ISHIDO
                   EDO HOJOJI
                   OMURA
                   SHINTO SHIMOHARA

 ECHIZEN SHIMOSAKA

 KAGA KANEWAKA

 HIZEN TADAYOSHI
                HIZEN MASAHIRO

GoKinai
  Yamato
   Izumi
Tokaido
   Iga
   Ise
   Owari
   Suruga
   Sagami
   Hitachi
Tosando
   Omi
   Mino
   Shinano
   Iwaki
   Iwashiro
   Aizu
   Rikuzen
Hokurikudo
   Etchu
   Echigo
   Kaga
   Darani
Sanindo
   Inaba
   Hoki
   Izumo
   Iwami
Sanyodo
   Hirama
   Mimasaka
   Bizen
   Bitchu
   Aki
   Nagato
Nankaido
   Kii Nanki
   Kii Ishido
   Sanuki
   Iyo
   Tosa
Saikaido
   Chikuzen Nobukuni
   Chikuzen Ishido
   Chikugo
   Buzen
   Bungo
   Higo
   Hyuga
   Satsuma
Please Write