OSAKA
       
KUNISADA
        KUNISUKE
        TSUDA
        OSAKA TAMBA
        HIDARE MUTSU  SAKAKURA
        IKKANSHI TADATSUNA
         OSAKA ISHIDO
         TAKAI
         OZAKI
         GASSAN
Copyright Robert Cole 2015
     No copying or distributing
  Tosa ~Primer~  

TOSA                                                        Early style (YAMASHIRO)
                                                                                                           tight ITAME (some MUJI),
                                                                                  SUGUHA, KO-MIDARE.

________________
YOSHIMUNE KEI-CHO 1596 (YOSHIMICHI)   
        |_____________ ____________|           
____|________  ____|_______  ____|_______                      ___________
YOSHIMUNE  YOSHIKUNI  YOSHIYUKI (SETTSU   KANENAGA(1) SHO=HO 1644
____|________   ____|________                                            _____|_____
YOSHIMUNE   YOSHIMASU (HISAMICHI)                 KANENAGA(2) KYO-HO 1716
                                    |____________|                        
                            ____|________  ___|______           
                           YOSHIMASU  HISAKUNI          
                                                       ___|_______
                                                      MORIKUNI KYO-HO 1716

YOSHIMUNE: MASAME KO-MOKUME with GUNOME-MIDARE,
                           O-MIDARE. YOSHIMICHI influenced CHOJI-MIDARE.
                                           

HISAKUNI - KOZUKEnoKAMI (t: HISAMICHI):


KANENAGA SHO-HO: Made swords in KUMAMOTO, HIGO Province. ITAME
      HADA. KO-NIE DEKI SUGUHA ans SUGUHA with GUNOME-MIDARE BA.
    KANENAGA
    FUJIWARA SENRIKI KANENAGA
    TOSA KOCHI JU FUJIWARA SENRIKI KANENAGA

___________
KANETAKA(2) GEN-ROKU 1688 - Transfers from SANUKI.
   KAGAnoKAMI FUJIWARA KANETAKA