OSAKA
        KUNISADA

         KUNISUKE

        TSUDA
        OSAKA TAMBA
        MONJU

        HIDARE MUTSU
        IKKANSHI TADATSUNA
        OSAKA ISHIDO
        TAKAI
        OZAKI
        GASSAN
Copyright Robert Cole 2015
 No copying or distributing

Osaka Monju 
~Primer~
MONJU From Yamato to Osaka
  
YAMATO KANEKUNI(5) KEI-CHO 1596 See Kii Nanki
____|____
SHIGEKUNI(1) GEN-WA 1615
____|____
SHIGEKUNI(2)    TSUTSUI KIJU SHO-TOKU 1711
____|____     __________|____  See YAMATO
SHIGEKUNI(3)   YAMATO KANEKUNI(8)
____|____ EN-KYO 1744
SHIGEKUNI(4)
MONJU From Yamato to Osaka
YAMATO MONJU 10th Generation TEGAI KANENAGA "MONJU-HACHIRO"

________
HIROKANE(1) GEN-WA 1615
   |____________ ____________ ____________
___|____    ___|____    ___|____   ___|____     ________ ________
HIROKANE(2)  KANEHIRO(1)  KANETAKA(1) KANEMORI(1)  KANETADA KANESADA
EN-PO 1673  ___|____    ___|____    ___|____     KAN-BUN 1661 ENPO 1673
            KANEHIRO(2)  KANETAKA(2)  KANEMORI(2)

HIROKANE(1) GEN-WA: MONJU-HACHIROUEMON. 10th generation from TEGAI KANENAGA. Originally from YAMATO, TEGAI-CHO JU. 
Awared SHINANOnoKAMI title in the KEI-CHO years.Transferred to OSAKA. GUNOME-MIDARE BA.
  SHINANOnoKAMI HIROKANE
  SHINANOnoKAMI HIROKANE SAKU
  SHINANOnoKAMI FUJIWARA HIROKANE
  SHINANOnoKAMI FUJIWARA HIROKANE SAKU 

HIROKANE(2) EN-PO: "11th Generation TEGAI KANENAGA" He first signed MONJU-ICHInoJO, 
later he changed to ICHIBEI. Made swords in the style of SUKEHIRO's O-GUNOME
MIDARE BA in the TORAN Waves HAMON. He moved to EDO and made swords.

  SHINANOnoKAMI HIROKANE
  SHINANOnoKAMI HIROKANE SAKU
  SHINANOnoKAMI FUJIWARA HIROKANE
  TEGAI KANENAGA JUICHI-DAI SON

KANEHIRO(1) KAN-BUN. See SHINTO YAMATO.


KANESADA EN-PO: MONJU SABURO. TEGAI MONJU smith. Lived in YAMASHIRO and moved to EDO
in the GEN-ROKU 1688 time. ITAME HADA. CHU-SUGUHA, NOTARE of GUNOME-MIDARE BA.
WAZAMONO.
KAWACHInoKAMI KANESADA
WASHU TEGAI KANENAGA URABA KACHInoKAMI KANESADA

KANETAKA(1) KAN-BUN (t: HIROKANE): Work from KAN-EI 1624. Originally from YAMATO and
then moved to OSAKA. MASAME HADA. GUNOME-MIDARE BA in the OSAKA style. BUNGOnoKAMI FUJIWARA KANETAKA KANETAKA(2) TEI-KYO: MONJU group in OSAKA SHINTO. MASAME. GUNOME MIDARE BA. SESSHU JU MONJU KANETAKA

KANEMORI(1) SHO-O (t: HIROKANE): MONJU-CHOBEI. YAMATO. ITAME with MASAME. KO-NIE
GUNOME-MIDARE BA.
BUNGOnoKAMI KANEMORI BUNGOnoKAMI FUJIWARA KANEMORI MONJUSHHIRO FUJIWARA KANEMORI WASHU NAMBU JU FUJIWARA KANEMORI KANEMORI(2) TEI-KYO: Changed his name to KANEMOTO and movd to HARIMA. ITAME with
MASAME HADA. KO-NIE GUNOME MIDARE.
NANTO JU FUJIWARA KANEMORI NANTO MONJU FUJIWARA KANEMORI WASHU NANTO JU FUJIWARA KANEMORI WASHU NANTO JU FUJIWARA KANEMOTO

KIKYU GEN-ROKU
MONJU KIKYU SAKU