Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
Japanese Sword Smiths

         Sa to Suyeyasu

f = "father"
t = "teacher" 

 
1               2          3             4            5        6       7         8           9            10        11
Name    |      Gen    | Date/time  |  Province   |   Toko  | Taikan  | FS   |  Hawley   |  Level      |  Point  | School
           Alternate
          Name/School


SA      TREASURE        RYAKU-O 1338    CHIKUZEN    236-237            K 450   SA 11       SAI-JO        2000    t MASAMUNE SA                      O-EI 1394       CHIKUZEN      237                      SA 13       JO-SAKU/JUYO   350      SA                      TEN-SHO 1573    MIKAWA        237                      SA 17       CHU-JO         200      SA                      EI-KYO 1429     HIZEN         237                      SA 16       JO-SAKU        300      SAMASUKE                TEN-SHO 1573    HIGO          237                      SA 24       CHU-JO         250     DOTANUKI SADAHIDE                EI-RYAKU 1160   BUNGO       240-241            K 425   SAD 15      SAI-JO/JUYO   1800     SADAHIRO         1st    EI-SHO 1504     SAGAMI        241                      SAD 34      JO-SAKU        300      SADAHISA                BUN-MEI 1469    BINGO         240                      SAD 36      CHU-JO         200     SHINBO SADAKATSU               BUN-GI 1501     SHIMOTSUKE    238                      SAD 56      CHU-JO         250      SADAKUNI                O-EI 1394       YAMASHIRO     238                      SAD 70      JO-SAKU        500     t NOBUKUNI SADAKUNI         1st    BUN-SEI 1818    CHIKUZEN      238                      SAD 65      CHU-SAKU       220     SUISHINSHI SADAKUNI         2nd    AN-SEI 1854     CHIKUZEN      238                      SAD 66      CHU-SAKU       150      SADAMICHI               EN-PO 1673      OWARI         241              S 372   SAD 73      CHU-JO         200     MISHINA SADAMITSU   NOBUKUNI    O-EI 1394       BUZEN         241                      SAD 78      JO-SAKU        380     TSUKUSHI SADAMORI                TAI-EI 1521     BUNGO         241                      SAD 84      CHU-JO         200      SADAMORI         2nd    TEN-MON 1532    BUNGO         241              K 426   SAD 90      CHU-JO         250     f NAGAMORI SADAMORI                TEN-WA 1681     YAMASHIRO   241-242                    SAD 94      CHU-JO         180     t KINMICHI SADANARI   AYANOKOJI    KO-AN 1278      YAMASHIRO     240              K 423   SAD 112     JO-JO          800     f SADATOSHI SADANORI                SHO-AN 1299     YAMASHIRO     240                      SAD 133     JO-JO          800     f SADATOSHI SADASHIGE               KO-RYAKU 1379   MINO        238-239                    SAD 154     JO-SAKU        450     AKASAKA SADATOSHI  TREASURE     JO-EI 1232      YAMASHIRO     239              K 420   SAD 172     SAI-JO        2000     AYANOKOJI SADATOSHI               KEN-PO 1213     BIZEN                                  SAD 179     JO-JO          800     KO-BIZEN SADATOSHI               KA-TEI 1235     BIZEN                                  SAD 180     JO-JO          800     KO-BIZEN SADATOSHI  ICHIMONJI    KO-AN 1278      BIZEN         240                                  JO-JO          800     FUKUOKA SADATOSHI               KO-AN 1278      BIZEN                                  SAD 182     JO-JO          800     KO-BIZEN SADATOSHI  ICHIMONJI    BUN-PO 1317     BIZEN                                  SAD 183     JO-JO          800     FUKUOKA SADATOSHI               O-AN 1368       BIZEN                                  SAD 184     JO-JO          800      SADATSUGU               KO-JI 1555      KAGA          239                      SAD 210     CHU-JO         250      SADAYOSHI               KO-AN 1278      YAMASHIRO     243              K 421   SAD 251     SAI-JO        1000     AYANOKOJI SADAYOSHI        1st    EI-SHO 1504     SAGAMI        243                      SAD 248     JO-SAKU        300      SADAYOSHI        2nd    TEN-MON 1532    SAGAMI                                             JO-SAKU        300      SADAYOSHI        3rd    TEN-SHO 1573    SAGAMI                                             JO-SAKU        300      SADAYOSHI               MEI-O 1492      BUNGO         243                     SAD 257      JO-SAKU        280     RYOKAI SADAYUKI                SHO-HEI 1346    CHIKUZEN      242                     SAD 278      JO-JO          650     t SA SADAYUKI                TEN-MON 1532    BINGO         242                     SAD 270      JO-SAKU        350     GOAMI SADAYUKI                EI-KYO 1429     BUZEN         242                     SAD 276      JO-SAKU        350     RYOKAI SADAYUKI         1st    TEN-MON 1532    BUNGO         243                     SAD 273      CHU-JO         200     HIRATAKADA SADAFUSA                EN-BUN 1356     CHIKUZEN      259                     SAD 304      JO-SAKU        400     t SA SADAHARU     GASSAN     KEI-O 1865      SETTSU      257-258                   SAD 309      CHU-SAKU       150     t SADAYOSHI SADAHIDE   HIRADO SA    O-AN 1368       HIZEN         258                     SAD 323      JO-SAKU        400     t SADAYOSHI SADAHIDE                BUN-KA 1804     MUSASHI       258                     SAD 325      JO-SAKU        550     SUISHINSHI SADAHIDE        GASSAN  AN-SEI 1854     SETTSU        258             S 387   SAD 328      CHU-JO         200     t SADAYOSHI SADAHIDE                BUN-KA 1804     UGO           258                     SAD 331      CHU-SAKU       150     SUISHINSHI SADAHIRO                GEN-ROKU 1688   SETTSU      258-259                   SAD 380      CHU-JO         200      SADAHIRO                O-AN 1368       AKI           259                     SAD 344      JO-SAKU        400     t HIROYASU SADAHIRO                BUN-SEI 1818    UGO           259                     SAD 349      CHU-JO         180     SUISHINSHI SADAKATSU               TAI-SHO 1912    OSAKA       245-246           S 317   SAD 410      JO-SAKU        300     f SADAKAZU SADAKAZU         1st    GEN-JI 1864     SETTSU      244-245           S 374   SAD 416      JO-SAKU        550     GASSAN SADAKAZU         2nd    SHO-WA 1926     YAMATO        245                     SAD 415      JO-SAKU        350     f SADAKATSU SADAKIYO                TEN-MON 1532    IWAMI         246                     SAD 420      CHU-JO         250     f SADAKIYO SADAKIYO                GEN-KYO 1321    YAMATO        246                     SAD 435      JO-JO/JUYO     900     f KUNIMITSU SADAKIYO                TEN-MON 1532    SATSUMA       246                     SAD 433      CHU-JO         200      SADAKUNI                KA-KICHI 1441   BINGO         246                     SAD 437      JO-SAKU        350     MIHARA SADAKUNI                O-AN 1368       CHIKUZEN      246                     SAD 441      JO-SAKU        500     f KUNIHIRO SADAKUNI         1st    KAN-EI 1624     SETTSU                                SAD 460      CHU-JO         250      SADAKUNI         2nd    KAN-BUN 1661    SETTSU        246             S 382   SAD 461      CHU-JO         250     t SHINKAI SADAKUNI         1st    KEI-CHO 1596    ECHIZEN       247             S 383   SAD 442      JO-SAKU/JUYO   550     SHIMOSAKA SADAKUNI         2nd    KAN-EI 1624     ECHIZEN       247                     SAD 443      JO-SAKU/JUYO   400     SHIMOSAKA SADAKUNI                KAN-BUN 1661    MUSASHI       248             S 382   SAD 452      JO-SAKU        450      SADAMASA                O-EI 1394       BIZEN         259                     SAD 468      JO-SAKU        350      SADAMASA                KAN-SHO 1460    BIZEN                                 SAD 471      JO-SAKU        350      SADAMASA                EI-SHO 1504     BIZEN                                 SAD 472      JO-SAKU        350      SADAMITSU   BUNKASAI    TEI-JI 1362     BIZEN       259-260           K 436   SAD 486      JO-SAKU        500     SHIGEYOSHI SADAMITSU        1st    BUN-WA 1352     YAMATO        260             K 436   SAD 507      JO-JO          650    f SADAYOSHI SADAMITSU               MEI-O 1492      YAMATO        260                     SAD 509      JO-SAKU        380      SADAMITSU               EI-KYO 1429     MINO          260                     SAD 496      JO-SAKU        350    t KANENAGA SADAMITSU               KEI-O 1865      YAMASHIRO     260                     SAD 505      CHU-SAKU       150     GASSAN SADAMORI                SHO-HEI 1346    CHIKUZEN      263                     SAD 523      JO-SAKU/JUYO   500      SADAMUNE      HOSHO     GEN-TOKU 1329   YAMATO        261                     SAD 548      SAI-JO/JUYO   1000    f KUNIMITSU SADAMUNE   TREASURE     KEM-MU 1334     SAGAMI      261-262                   SAD 543      SAI-JO/JUYO   2000    t MASAMUNE SADAMUNE                O-AN 1368       OMI           262                     SAD 540      JO-JO/JUYO     800      SADAMUNE         1st    KEM-MU 1334     ETCHU                                 SAD 535      JO-JO          600    t KUNIMITSU SADAMUNE         2nd    O-EI 1394       ETCHU                                 SAD 536      JO-SAKU        350      SADAMUNE         3rd    HO-TOKU 1449    ETCHU                                 SAD 537      JO-SAKU        350      SADAMUNE         1st    AN-EI 1772      OSUMI         262                     SAD 541      CHU-JO         200    t MASAYOSHI SADAMUNE         2nd    TEN-PO 1830     OSUMI       262-263                   SAD 542      CHU-JO         180      SADANAGA                TEI-JI 1362     BIZEN         256                     SAD 558      JO-SAKU        500      SADANOBU                MEI-O 1492      BINGO         257                     SAD 577      JO-SAKU        500      SADANOBU                EI-SHO 1504     BIZEN         257                     SAD 578      JO-SAKU        280      SADANOBU                KAN-BUN 1661    SETTSU        257                     SAD 582      CHU-JO         200      SADANORI                KAN-BUN 1661    SETTSU        257             S 381   SAD 595      JO-SAKU/JUYO   380    t SHINKAI SADAOKI                 TEI-JI 1362     YAMATO        244                     SAD 602      JO-SAKU/JUYO   550     SADAYOSHI SADAOKI                 O-AN 1368       TAJIMA        244                     SAD 601      JO-SAKU        400    t KUNIMITSU SADASANE                RYAKU-O 1338    YAMATO        248             K 434   SAD 617      JO-JO          600    f SADAMUNE SADASANE    ICHIMONJI   HO-JI 1247      BIZEN         248             K 434   SAD 613      SAI-JO        1200    f MUNETADA SADASHIGE        1st    GEN-WA 1615     ECHIZEN       249             S 386   SAD 626      CHU-JO         250      SADASHIGE               KAN-BUN 1661    OWARI         249             S 386   SAD 638      CHU-JO         200      SADASUYE                KA-KICHI 1441   YAMATO        250                     SAD 671      CHU-JO         250     SENJUIN SADASUYE         1st    KYO-TOKU 1452   IWAMI         250             K 437   SAD 667      JO-SAKU        300    f SADAYUKI SADATAKE                AN-SEI 1854     UGO           250                     SAD 680      CHU-SAKU       100      SADATOSHI               KA-EI 1848      ECHIGO        255                     SAD 714      CHU-SAKU       120     SUISHINSHI SADATOSHI               KAN-EI 1624     HIZEN         256                     SAD 706      CHU-JO         200      SADATOSHI               GEN-JI 1864     HITACHI       256                     SAD 704      CHU-SAKU       130      SADATSUGU    HOSHO      KO-SHO 1455     YAMATO                                SAD 776      JO-SAKU        380    f SADAMURA SADATSUGU  TREASURE     SHO-GEN 1207    BITCHU      250-251           K 425   SAD 725      SAI-JO/JUYO   2500    f MORITSUGU SADATSUGU               KEM-MU 1334     BITCHU        251                     SAD 726      SAI-JO/JUYO   1200    f SUKETSUGU SADATSUGU               KA-REKI 1326    BITCHU                                SAD 730      JO-JO          800     UEMONJO SADATSUGU               EN-BUN 1356     BITCHU                                SAD 731      JO-JO          800     GONSUKE SADATSUGU               TEI-JI 1362     BITCHU        251                     SAD 732      JO-JO          800     INOMATA SADATSUGU               EI-WA 1375      BITCHU                        K 431   SAD 733      SAI-JO/JUYO   1000    GUNNOSUKE SADATSUGU               MEI-TOKU 1390   BITCHU                                SAD 734      JO-JO          800     INOMATA SADATSUGU               O-EI 1394       BITCHU                                SAD 735      JO-JO          800     EMONTARO SADATSUGU               KYO-TOKU 1452   BINGO         252             K 432   SAD 722      JO-SAKU        300      SADATSUGU               TEN-MON 1532    SATSUMA       252                     SAD 765      CHU-JO         250      SADATSUGU               EN-PO 1673      SETTSU      252-253                   SAD 767      CHU-JO         250    t SHINKAI SADATSUGU               KAN-EI 1624     ECHIZEN       253             S 379   SAD 746      JO-SAKU        350    t YASUTSUGU SADATSUGU               KAN-BUN 1661    ECHIZEN                       S 380   SAD 747      JO-SAKU        300     SADAMICHI SADATSUGU               GEN-ROKU 1688   HIZEN         253                     SAD 752      CHU-JO         230       SADATSUGU               SHO-O 1288      YAMATO        254                     SAD 784      SAI-JO/JUYO   1000     SADATSUNA               O-WA 961        HOKI                                  SAD 792      SAI-JO         200    f SANETSUNA SADATSUNA               GEN-RYAKU 1184  HOKI          254                     SAD 793      SAI-JO        1500    f SANEMORI SADATSUNA        1st    SHO-HEI 1346    IWAMI         255                     SAD 797      JO-SAKU        500      SADATSUNA        2nd    O-EI 1394       IWAMI         255                     SAD 798      JO-SAKU        400     f SADATSUNA SADATSUNA               BUN-EI 1264     BITCHU        255                     SAD 786A     JO-JO          900      SADATSUNE               TEN-PO 1830     SATSUMA       255                     SAD 803      CHU-SAKU       120      SADAYASU                O-EI 1394       AKI           263                     SAD 815      JO-SAKU        350      SADAYASU                TEN-MON 1532    SATSUMA       263                     SAD 821      CHU-JO         250     NAMINOHIRA SADAYOSHI   TREASURE    BUN-PO 1317     YAMATO      265-266           K 420   SAD 854      SAI-JO/JUYO   1000    f KUNIMITSU SADAYOSHI        1st    EI-KYO 1429     MIKAWA                                SAD 843      JO-SAKU        350    f MORIKUNI SADAYOSHI        2nd    EI-SHO 1504     MIKAWA        266                     SAD 844      JO-SAKU        300      SADAYOSHI               SHO-HEI 1346    CHIKUZEN        266                   SAD 833      JO-SAKU/JUYO   550    f YASUYOSHI SADAYOSHI               BUN-KYU 1861    SETTSU        266             S 378   SAD 850      JO-SAKU        350     GASSAN SADAYOSHI               EI-ROKU 1558    TAMBA         267                     SAD 855      CHU-JO         200      SADAYUKI                BUN-SEI 1818    KAGA          263                     SAD 864      JO-SAKU        280      SADAYUKI                TEI-WA 1345     YAMATO      263-264                   SAD 901      JO-SAKU        500    f SADAYOSHI SADAYUKI                KO-O 1389       BIZEN         264                     SAD 870      JO-SAKU        450    t KANEMITSU SADAYUKI         3rd    BUN-MEI 1469    BIZEN         264                     SAD 872      JO-SAKU        300      SADAYUKI                O-EI 1394       IWAMI         264                     SAD 890      JO-SAKU        350    t SADATSUNA SADAYUKI                O-EI 1394       BUNGO         264                     SAD 874      JO-SAKU        380    f TOMOYUKI SADAYUKI                CHO-KYO 1487    BINGO         264                     SAD 867      CHU-JO         250      SADAYUKI                KEI-CHO 1596    BUNGO         264                     SAD 876      CHU-JO         250     TAKATA SADAYUKI         1st    MAN-JI 1658     BUNGO                                 SAD 877      JO-SAKU        280     TAKATA SADAYUKI         2nd    KAN-BUN 1661    BUNGO         264                     SAD 878      CHU-JO         250     TAKATA SAIKIN                  KEM-MU 1334     MUTSU                                              JO-SAKU        400      SAIREN    KUNIYOSHI     BUN-PO 1317     CHIKUZEN    237-238           K 458   SAI 2        SAI-JO/JUYO   1000    f RYOSAI SAMASUKE                TEN-SHO 1573    HIGO          237                     SA 24        CHU-JO         250     DOTANUKI SANEA      BUNKASAI     KA-REKI 1326    CHIKUZEN    297-298                   SAN 397      SAI-JO         900     JITSUA SANEHIRO                KYO-ROKU 1528   IWAMI         269             K 449   SAN 407      CHU-JO         200      SANEHIRO         1st    O-NIN 1467      KII           269                     SAN 408      CHU-JO         250      SANEMASA                TEN-MON 1532    HYUGA         269                     SAN 426      JO-SAKU        350      SANEMITSU               O-EI 1394       BIZEN         269             K 448   SAN 431      JO-SAKU/JUYO   500     OEI SANESHIGE               KA-KICHI 1441   BINGO         267                     SAN 475      JO-SAKU        300      SANESHIGE               MEI-O 1492      BINGO         267                     SAN 477      CHU-JO         250      SANETADA                EI-ROKU 1558    HYUGA         267             K 446   SAN 490      JO-SAKU/JUYO   500    f SANEMASA SANETSUGU        1st    O-AN 1368       KII           268                     SAN 504      JO-SAKU        450    f SANETSUNA SANETSUGU        2nd    O-EI 1394       KII           268                     SAN 505      JO-SAKU        350      SANETSUGU        1st    BUN-MEI 1469    KII           268                     SAN 510      JO-SAKU        300      SANETSUNA        1st    TEI-WA 1345     KII           268                     SAN 512      JO-SAKU        400      SANETSUNE               SHO-GEN 1207    MIMASAKA    268-269                   SAN 526      SAI-JO        1000     SANETSUNE               SHO-O 1288      MIMASAKA      269                     SAN 527      JO-JO          800      SANEYUKI         1st    EI-TOKU 1381    BUNGO       269-270                   SAN 560      JO-SAKU        450    f TOMOYUKI SANEYUKI         3rd    BUN-AN 1444     BUNGO         270                     SAN 565      JO-SAKU        350      SANEYUKI                GEN-WA 1615     BUNGO         270             S 390   SAN 569      CHU-JO         250      SANEYUKI                KAN-BUN 1661    BUNGO         270             S 390   SAN 571      CHU-JO         200    f SANEYUKI SANEFUSA   KO-BIZEN     SHO-KYU 1219    BIZEN         275                     SAN 14       SAI-JO        1000    f SANETSUNE SANEFUSA   OSAFUNE      GEN-O 1319      BIZEN                                 SAN 16       SAI-JO        1000    t KAGEHIDE SANEKAGE   BUNKASAI     TEI-JI 1362     KAGA          272             K 439   SAN 72       JO-JO/JUYO     750    t NORISHIGE SANEKAGE         2nd    O-EI 1394       KAGA          272                     SAN 73       JO-SAKU        500      SANEKUNI         1st    O-EI 1394       ETCHU                                 SAN 95       JO-SAKU        380     UDA SANEKUNI         2nd    KA-KICHI 1441   ETCHU                                 SAN 96       JO-SAKU        380     UDA SANEKUNI         3rd    MEI-O 1492      ETCHU         272                     SAN 97       JO-SAKU        380     UDA SANEKUNI                TEN-MON 1532    ETCHU       272-273           K 444   SAN 98       JO-SAKU        350     UDA SANEKUNI                BUN-EI 1264     BIZEN         273                     SAN 91       JO-JO/JUYO     850     KO-BIZEN SANEMITSU               SHO-O 1288      BIZEN       275-276                   SAN 120      SAI-JO/JUYO    900    f NAGAMITSU SANEMORI                BUN-EI 1264     BIZEN         276             K 445   SAN 143      SAI-JO/JUYO   1000    f MORIIYE SANEMORI   BUNKASAI     KA-SHO 848      HOKI          277                     SAN 147      SAI-JO/JUYO   1500    f YASUTSUNA SANEMOTO                O-EI 1394       ETCHU         276                     SAN 165      JO-SAKU        300      SANEMOTO                O-EI 1394       IWAMI                                 SAN 166      JO-SAKU        300      SANEMOTO                O-EI 1394       ETCHU                                 SAN 167      JO-SAKU        300      SANEMUNE                KAN-KO 1004     HOKI                                  SAN 177      SAI-JO        1000    f SADATSUNA SANENAGA   BUNKASAI     KA-GEN 1243     BIZEN       274-275           K 444   SAN 192      SAI-JO/JUYO   1500    t NAGAMITSU SANENORI                TEI-JI 1362     BIZEN         275             K 443   SAN 221      JO-SAKU        550     YOSHII SANEO                   KO-KA 1844      SHINANO     270-271           S 388   SAN 232      JO-JO          600     MASAO SANESADA         1st    EI-WA 1375      BITCHU                                SAN 243      JO-SAKU        400    f ARIHIRO SANESADA         2nd    O-EI 1394       BITCHU        273                     SAN 244      JO-SAKU        350      SANETOSHI               JO-EI 1232      BIZEN         274                     SAN 303      SAI-JO        1500    KO-BIZEN SANETOSHI  NARIFUSA     KAN-GEN 1243    BIZEN         274                     SAN 304      JO-JO/JUYO     900     KATAYAMA SANETSUNE               SHO-JI 1199     BIZEN       273-274                   SAN 341      SAI-JO        2000    f TSUNETSUGU SANETSUNE               KA-GEN 1303     BITCHU        274                     SAN 338      JO-JO          800     KATAYAMA SANEYUKI    ICHIMONJI   BUN-O 1260      BIZEN         277                     SAN 381      JO-JO          800     FUKUOKA SANREN                  BUN-EI 1264     SANUKI                                SAN 2        JO-SAKU        400      SANREN                  KAN-EI 1624     SANUKI                                SAN 596      JO-SAKU        280      SENJUIN                 TEI-O 1222      YAMATO        342                     SCHOOL       SAI-JO        1000     SENJUIN                 BUN-MEI 1469    MINO        342-343                   SEN 5        CHU-JO         250      SHIGESANE               BUN-GI 1501     CHIKUGO       277                     SHI 781      CHU-JO         250      SHIGEYUKI               GEN-ROKU 1688   ECHIGO        277                     SHI 787      CHU-SAKU       150     MIZUTA SHIGEAKI                TEN-MON 1532    BUNGO         277                     SHI 23       CHU-JO         220     TAKATA SHIGEAKI                TEN-MON 1532    OSUMI       277-278                   SHI 24       CHU-JO         220     NAMINOHIRA SHIGECHIKA              KYO-ROKU 1528   BINGO         284                     SHI 35       JO-SAKU        300      SHIGEFUSA               GEN-JI 1864     IWASHIRO      288                     SHI 53       CHU-SAKU       120      SHIGEHIDE               O-EI 1394       BIZEN         287                     SHI 73       JO-SAKU        350    f HIDEKAGE SHIGEHIDE               KA-EI 1848      HIZEN         287                     SHI 76       CHU-SAKU       130    t NAOTANE SHIGEHIRO               NIN-WA 885      YAMATO      287-288                   SHI 101      SAI-JO        1000    SENJUIN SHIGEHISA   BUNKASAI    BUN-RYAKU 1234  BIZEN         287             K 500   SHI 120      SAI-JO/JUYO   1000    ICHIMONJI SHIGEIYE         1st    KEM-MU 1334     BIZEN         278             K 489   SHI 137      JO-SAKU        550    f KAGEHIDE SHIGEIYE         2nd    TEI-JI 1362     BIZEN         278                     SHI 138      JO-SAKU        550      SHIGEKANE               KYO-HO 1716     CHIKUZEN    278-279           S 424   SHI 150      JO-SAKU        400    f YOSHIKANE SHIGEKANE               BUN-KA 1804     CHIKUZEN      279                     SHI 151      CHU-JO         250     SUISHINSHI SHIGEKATA               KYO-ROKU 1528   HIZEN         278                     SHI 230      CHU-JO         200      SHIGEKATSU              BUN-MEI 1469    BINGO         278                     SHI 158      JO-SAKU        350    f SHIGEMITSU SHIGEKATSU              TEN-MON 1532    SHIMOTSUKE    278                     SHI 173      CHU-JO         200      SHIGEKAZU               AN-SEI 1854     UGO           278                     SHI 180      CHU-SAKU       120      SHIGEKIYO               MEI-REKI 1655   ETCHU         279                     SHI 183      JO-SAKU        350    f KIYOMITSU SHIGEKUNI        1st    KEM-MU 1334     ETCHU                                 SHI 200      JO-SAKU        350    f NORISHIGE SHIGEKUNI        2nd    EI-TOKU 1381    ETCHU                                 SHI 202      JO-SAKU        350    t SANEKAGE 1 SHIGEKUNI        3rd    O-EI 1394       ETCHU         280                                  JO-SAKU        350    t NOBUKUNI 3 SHIGEKUNI               O-EI 1394       ECHIZEN       280                     SHI 201      JO-SAKU        350    t KUNIYUKI SHIGEKUNI     ECHIGO    BUN-MEI 1469    NOTO          280                     SHI 219      JO-SAKU        300     NOBUKUNI SHIGEKUNI   BUNKASAI    GEN-WA 1615     KII         280-281           S 429   SHI 206      SAI-JO/JUYO   1500     KANEKUNI SHIGEKUNI        2nd    KAN-BUN 1661    KII         281-282           S 432   SHI 207      JO-JO/JUYO     600      SHIGEMICHI              TEN-SHO 1573    MINO          288                     SHI 251      CHU-JO         250      SHIGEMITSU  MASAMUNE    EI-TOKU 1381    YAMASHIRO   288-289                   SHI 284      JO-JO          500     DARUMA SHIGEMITSU              TEI-JI 1362     BIZEN         289                     SHI 267      JO-SAKU        500      SHIGEMITSU              O-EI 1394       BIZEN         289                     SHI 268      JO-SAKU/JUYO   400      SHIGEMITSU              BUN-MEI 1469    BIZEN         289             K 498   SHI 270      JO-SAKU        380      SHIGEMITSU       1st    SHI-TOKU 1384   BINGO                         K 498   SHI 261      JO-SAKU        380      SHIGEMITSU       2nd    O-EI 1394       BINGO       289-290                   SHI 262      JO-SAKU        350      SHIGEMITSU       3rd    KA-KICHI 1441   BINGO                                 SHI 263      JO-SAKU        380      SHIGEMITSU       4th    MEI-O 1492      BINGO                                 SHI 264      JO-SAKU        300      SHIGEMITSU              MEI-JI 1868     TOSA          290                     SHI 283      CHU-SAKU       100      SHIGEMUNE               GEN-ROKU 1688   CHIKUZEN      290                     SHI 305      JO-SAKU        350      SHIGEMURA  SHIGEHIRO    SHO-GEN 1207    YAMATO        290                     SHI 318      SAI-JO        1000     SENJUIN SHIGEMURA               KEI-O 1865      SETTSU        290                     SHI 317      CHU-SAKU       120      SHIGENAGA               KAN-SEI 1789    UGO           286                     SHI 344      CHU-SAKU       130     SHIMOSAKA SHIGENOBU        1st    KA-KEI 1387     YAMASHIRO     286                     SHI 385      JO-JO          700    t KUNISHIGE SHIGENORI               SHO-CHU 1324    BIZEN         286                     SHI 397      JO-JO          850      SHIGENORI       YOSHII  KO-O 1389       BIZEN         286                     SHI 399      JO-SAKU        450    f KAGENORI SHIGENORI               EI-SHO 1504     BINGO         287                     SHI 391      CHU-JO         220       SHIGESADA               BUN-AN 1444     TAJIMA        282                     SHI 453      JO-SAKU        300    f SHIGESADA SHIGESANE   BUNKASAI    KEM-MU 1334     BIZEN         282                     SHI 458      SAI-JO         900      SHIGESANE        2nd    KEN-TOKU 1370   BIZEN                                 SHI 459      JO-SAKU        400      SHIGESANE        3rd    O-EI 1394       BIZEN                                 SHI 460      JO-SAKU        300      SHIGESANE               EI-KYO 1429     TAJIMA      282-283                   SHI 463      JO-SAKU        350      SHIGESUKE               KA-REKI 1326    BIZEN         283                     SHI 477      JO-JO          850      SHIGESUMI               CHO-ROKU 1457   SATSUMA       283                     SHI 483      JO-SAKU        280     NAMINOHIRA SHIGETAKA        1st    KEI-CHO 1596    ECHIZEN       283             S 426   SHI 505      JO-SAKU/JUYO   350    t SHIGENORI SHIGETAKA        2nd    KAN-EI 1624     ECHIZEN       283             S 427   SHI 506      JO-SAKU        350    t KANETANE SHIGETAKA        3rd    KAN-BUN 1661    ECHIZEN       283                     SHI 507      JO-SAKU        300      SHIGETANE               TEN-PO 1830     MUSASHI     283-284           S 428   SHI 539      CHU-JO         200     t NAOTANE SHIGETOSHI       1st    EN-BUN 1356     BINGO       285-286                   SHI 575      JO-SAKU        450     SHINBO SHIGETOSHI       2nd    O-EI 1394       BINGO                                 SHI 576      JO-SAKU        400     SHINBO SHIGETOSHI       3rd    KAN-SHO 1460    BINGO                                 SHI 577      JO-SAKU        400    f SHIGEMITSU SHIGETOSHI       4th    EI-SHO 1504     BINGO                                 SHI 578      JO-SAKU        400     SHINBO SHIGETSUGU              O-EI 1394       BIZEN         284                     SHI 596      JO-SAKU        300      SHIGETSUGU f MORITSUGU  BUN-EI 1264     BITCHU        284             K 491   SHI 588      SAI-JO        1000    t TOSHITSUGU SHIGETSUGU              TEN-MON 1532    SATSUMA       284             K 492   SHI 618      CHU-JO         250      SHIGETSUGU              KAN-BUN 1661    ECHIZEN       284                     SHI 633      CHU-SAKU       150      SHIGETSUGU       1st    KAN-EI 1624     KAGA        284-285                   SHI 635      CHU-JO         200    t SADATSUGU SHIGETSUGU       2nd    EN-PO 1673      KAGA                                  SHI 636      CHU-JO         200      SHIGETSUGU       3rd    GEN-ROKU 1688   KAGA                                  SHI 637      CHU-JO         200      SHIGETSUGU       4th    KYO-HO 1716     KAGA                                  SHI 638      CHU-JO         200      SHIGETSUNA       1st    TEI-JI 1362     BIZEN         285             K 498   SHI 641      JO-SAKU/JUYO   550    f CHOGI SHIGETSUNA       2nd    O-EI 1394       BIZEN         285                     SHI 642      JO-SAKU        400     OSAFUNE SHIGETSUNE              KEN-CHO 1249    BIZEN         285                     SHI 645      SAI-JO        1000    KO-BIZEN SHIGETSUNE       1st    KAN-BUN 1661    ECHIZEN       285                     SHI 648      CHU-JO         250    t KANETSUNE SHIGETSUNE       2nd    GEN-ROKU 1688   ECHIZEN       285                     SHI 649      CHU-JO         250      SHIGEYASU               TEI-JI 1362     BINGO       290-291                   SHI 660      JO-SAKU/JUYO   500     SHINBO SHIGEYASU               KAN-BUN 1661    SETTSU        291                     SHI 674      CHU-JO         180    t YASUSHIGE SHIGEYOSHI       1st    TEI-JI 1362     BINGO       291-292                   SHI 681      JO-SAKU        550     SHINBO SHIGEYOSHI       2nd    CHO-ROKU 1457   BINGO                                 SHI 683      JO-SAKU        350    f SHIGEMITSU SHIGEYOSHI       3rd    EI-SHO 1504     BINGO                                 SHI 684      JO-SAKU        350      SHIGEYOSHI       4th    TEN-MON 1532    BINGO                                 SHI 685      JO-SAKU        350      SHIGEYOSHI       3rd    MEI-TOKU 1390   BIZEN         292                     SHI 688      JO-SAKU        450    f KAGEHIDE SHIGEYOSHI              EI-ROKU 1558    KOZUKE        292                     SHI 694      CHU-SAKU       150      SHIGEYOSHI              EI-ROKU 1558    SATSUMA     292-293                   SHI 706      CHU-JO         250      SHIGEYOSHI              CHO-ROKU 1457   BUZEN         293             K 490   SHI 716      JO-SAKU        300     RYOKAI SHIGEYOSHI              KAN-EI 1624     YAMASHIRO     293                     SHI 731      JO-SAKU        450      SHIGEYUKI   SENJUIN     TEN-PUKU 1233   YAMATO        291                     SHI 757      SAI-JO        1500    t YUKISHIGE SHIGEYUKI               KAN-BUN 1661    BUNGO         291                     SHI 746      CHU-JO         180      SHIGEYUKI               TAI-EI 1521     HIZEN         291                     SHI 770      CHU-JO         250      SHIGESUKE               MEI-JI 1868     TOKYO         293                     SHI 910      CHU-SAKU       150     ARISUGAWA SHIGEMASA               GEN-WA 1615     MUSASHI     511-512                   SHI 888      JO-JO          600    t HANKEI SHIGENAO                BUN-KA 1804     HIRAMA        294                     SHI 894      CHU-JO         200     MASATERU SHIGETAKE               BUN-SEI 1818    WAKASA        293                     SHI 902      CHU-SAKU       150    t MASASHIGE SHIGETOSHI              KEI-O 1865      SURUGA        294             S 435   SHI 906      CHU-JO         200      SHIGEYOSHI  BUNKASAI    KEI-CHO 1596    MUSASHI     510-511           S 8     SHI 908      SAI-JO/JUYO   1000      HANKEI SHIGEYOSHI              KAN-SEI 1789    TAMBA       294-295                   SHI 909      CHU-JO         200    t SHIGEHIRO SHIMOSAKA               TEN-SHO 1573    OMI           298                     SHI 947      JO-SAKU        300      SHIMOSAKA               KEI-CHO 1596    MUSASHI                               SHI 946      JO-JO          800     YASUTSUGU SHIMOSAKA               KEI-CHO 1596    ECHIZEN       298                     SHI 926      JO-JO          800      SHIMOSAKA               KAN-EI 1624     ECHIZEN       298                     SHI 928      JO-SAKU        500      SHIMOSAKA               KAN-BUN 1661    ECHIZEN     298-299                   SHI 929      JO-SAKU        550      SHIMOSAKA               GEN-ROKU 1688   ECHIZEN     298-299                   SHI 930      JO-JO/JUYO     800     YASUTSUGU SHIMOSAKA               BUN-KA 1804     ECHIZEN                               SHI 931      JO-SAKU        300     YASUTSUGU SHINSOKU   TREASURE     WA-DO 708       BUZEN       301-302                   SHI 969      SAI-JO            SHINKAI                 EN-PO 1673      SETTSU      302-303                   SHI 977      SAI-JO/JUYO   1800    KUNISADA SHINKAI                 BUN-KYU 1861    KII           303                     SHI 976      CHU-JO         200      SHINRYO          1st    EN-PO 1673      HIZEN       303-304                   SHI 983      JO-SAKU        400    t SHINKAI SHINRYO          2nd    KYO-HO 1716     HIZEN         304                     SHI 984      JO-SAKU        300      SHINRYO          3rd    HO-REKI 1751    HIZEN         304                     SHI 985      CHU-JO         200       SHIN                    KAN-BUN 1661    MUSASHI       304                     SHI 1008     JO-SAKU        300     TSUNAMUNE SHIZUHIDE        1st    TEN-MON 1532    BUNGO                                 SHI 790      CHU-JO         250     TAKATA SHIZUHIDE        2nd    EI-ROKU 1558    BUNGO         297                     SHI 792      CHU-JO         250     TAKATA SHIZUHIRO               GEN-ROKU 1688   IGA           297                     SHI 796      CHU-JO         200      SHIZUHISA               EI-ROKU 1558    BUNGO         297                     SHI 799      JO-SAKU        300     MORINAWA SHIZUMASA               KAN-EI 1624     IGA           297                     SHI 814      CHU-JO         250      SHIZUMORI               TEN-MON 1532    BUNGO         297                     SHI 827      JO-SAKU        300     TAKATA SHIZUNARI               TEN-MON 1532    BUNGO         296                                  CHU-JO         200     TAKATA SHIZUNORI        1st    TEN-MON 1532    BUNGO         296                     SHI 839      JO-SAKU        350     TAKATA SHIZUNORI        2nd    TEN-SHO 1573    BUNGO         296                     SHI 840      CHU-JO         250     TAKATA SHIZUSADA        1st    KO-JI 1555      BUNGO         295                     SHI 849      CHU-JO         200     TAKATA SHIZUSADA        2nd    TEN-SHO 1573    BUNGO                                 SHI 850      CHU-JO         200     TAKATA SHIZUSADA               TEN-MON 1532    BUNGO         295                     SHI 851      CHU-JO         200     TAKATA SHIZUTADA        1st    TEN-MON 1532    BUNGO                                 SHI 853      CHU-JO         250     TAKATA SHIZUTADA        2nd    TEN-SHO 1573    BUNGO         295                     SHI 854      CHU-JO         250     TAKATA SHIZUTADA        1st    KAN-EI 1624     IGA         295-296                   SHI 855      JO-SAKU        350      SHIZUTADA        2nd    KAN-BUN 1661    IGA                                   SHI 856      JO-SAKU        350      SHIZUTAKA        1st    TEN-MON 1532    BUNGO         295                     SHI 859      CHU-JO         200    f KAGEMORI SHIZUTOMO               EN-PO 1673      IGA           296                     SHI 865      CHU-JO         250      SHIZUTOYO               KO-JI 1555      BUNGO         296                     SHI 867      CHU-JO         200     TAKATA SHIZUYUKI        1st    TEN-MON 1532    BUNGO         297                     SHI 878      CHU-JO         250     TAKATA SHIZUYUKI        2nd    TEN-SHO 1573    BUNGO                                 SHI 879      CHU-JO         250     TAKATA SOEI             3rd    GEN-ROKU 1688   HIRAMA        343                     SOE 3        JO-SAKU        300     GOROUEMONJO SOKAN                   KEI-O 1865      MUSASHI       344                     SOK 1        JO-SAKU        350      SUKETO                  TEN-MON 1532    OSUMI         307                     SUK 42       JO-SAKU        280      SUKECHIKA        1st    SHO-KEI 1332    BITCHU                                SUK 44       JO-SAKU        400      SUKECHIKA        2nd    EN-BUN 1356     BITCHU        313                     SUK 45       JO-SAKU        450    f SUKECHIKA SUKECHIKA               TEI-KYO 1684    MUSASHI       313                     SUK 57       CHU-JO         250      SUKEFUSA    ICHIMONJI   NIN-JI 1240     BIZEN         322             K 587   SUK 65       SAI-JO/JUYO   2000    FUKUOKA SUKEFUSA    ICHIMONJI   KEN-CHO 1249    BIZEN         322                     SUK 67       SAI-JO        1500    FUKUOKA SUKEFUSA    KANEFUSA    TEN-SHO 1573    MINO          323                     SUK 76       JO-SAKU        350    f KANEFUSA SUKEHIDE                CHO-RYAKU 1037  BIZEN         319                     SUK 85       SAI-JO        1000    f SUKETOMO SUKEHIDE    ICHIMONJI   SHO-KYU 1219    OKI                                   SUK 87       SAI-JO        2000    GOTOBA-JOKO SUKEHIDE    ICHIMONJI   KEN-CHO 1249    BIZEN         319                     SUK 88       JO-JO          900     FUKUOKA SUKEHIDE    ICHIMONJI   SHO-HEI 1346    BIZEN         319             K 594   SUK 93       JO-JO          700     YOSHIOKA SUKEHIRA                KAN-KO 1004     BIZEN         319             K 593   SUK 99       SAI-JO/JUYO   2000    KO-BIZEN SUKEHIRA                EI-KYO 1429     YAMATO        319                     SUK 111      JO-SAKU        450      SUKEHIRO         1st    KO-RYAKU 1379   SAGAMI                                SUK 122      JO-SAKU        450      SUKEHIRO         2nd    O-EI 1394       SAGAMI                                SUK 123      JO-SAKU        450      SUKEHIRO         3rd    BUN-AN 1444     SAGAMI                                SUK 124      JO-SAKU        450      SUKEHIRO         4th    BUN-MEI 1469    SAGAMI      319-320           K 596   SUK 125      JO-SAKU        450      SUKEHIRO         5th    EI-SHO 1504     SAGAMI                                SUK 126      JO-SAKU        450      SUKEHIRO         1st    SHO-O 1652      SETTSU        320             S 476   SUK 129      JO-JO/JUYO     600    t KUNISUKE SUKEHIRO         2nd    KAN-BUN 1661    SETTSU      320-322                   SUK 130      SAI-JO/JUYO   1800    t SUKEHIRO SUKEHIRO         1st    EN-KEI 1308     YAMATO                                SUK 116      JO-SAKU        380     SHIKKAKE SUKEHIRO         2nd    EI-TOKU 1381    YAMATO        322                     SUK 117      JO-SAKU        450     SHIKKAKE SUKEHISA    ICHIMONJI   RYAKU-NIN 1238  BIZEN         319                                  SAI-JO        1200    Grandfather SUKEHISA    ICHIMONJI   TEN-PUKU 1233   BIZEN         319                     SUK 141      SAI-JO/JUYO   1200    Grandson SUKEHISA         2nd    SHO-O 1288      BIZEN                                 SUK 142      SAI-JO        1000    gt Grandson SUKEHISA                O-EI 1394       OMI           319                     SUK 149      JO-SAKU        400    f SUKENAGA SUKEIYE     ICHIMONJI   GEN-KYO 1321    BIZEN         307                     SUK 153      JO-JO          700     SHOCHU SUKEKANE                GEN-RYAKU 1184  BIZEN         308                     SUK 158      SAI-JO/JUYO   2500    KO-BIZEN SUKEKANE    ICHIMONJI   JO-EI 1232      BIZEN         308                     SUK 160      SAI-JO        2500    FUKUOKA SUKEKANE    ICHIMONJI   KO-AN 1278      BIZEN       308-309                   SUK 163      SAI-JO        1800    FUKUOKA SUKEKANE                KAN-SEI 1789    SETTSU        309                     SUK 170      CHU-SAKU       150    t NOBUTAKA SUKEKUNI         1st    GEN-KYO 1321    BINGO         309                     SUK 181      JO-JO/JUYO     750    f SUKEMURA SUKEKUNI         2nd    EI-WA 1375      BINGO         309                     SUK 183      JO-SAKU        500    f MASAIYE SUKEMASA                KYO-HO 1716     AWAJI         323                     SUK 212      JO-SAKU        300    t SUKENAO SUKEMASA                BUN-KA 1804     HITACHI       323             S 476   SUK 214      JO-SAKU/JUYO   300     SUISHINSHI SUKEMITSU               SHO-AN 1299     YAMATO        324             K 589   SUK 245      JO-JO/JUYO     800      SUKEMITSU        1st    GEN-O 1319      BIZEN         324                     SUK 226      SAI-JO        1000    f SUKEYOSHI SUKEMITSU        2nd    KEM-MU 1334     BIZEN                                 SUK 227      SAI-JO        1000     SUKEMITSU        3rd    EN-BUN 1356     BIZEN                                 SUK 229      JO-JO          700      SUKEMITSU        1st    O-EI 1394       BIZEN                                 SUK 230      CHU-JO         250      SUKEMITSU        2nd    EI-KYO 1429     BIZEN                                 SUK 233      CHU-JO         250      SUKEMITSU        3rd    BUN-MEI 1469    BIZEN                                 SUK 234      CHU-JO         250      SUKEMITSU        4th    EI-SHO 1504     BIZEN                                 SUK 236      CHU-JO         250      SUKEMITSU        5th    TEN-MON 1532    BIZEN         324                     SUK 237      CHU-JO         250      SUKEMORI                KEN-CHO 1249    BIZEN         327                     SUK 251      SAI-JO        1000    f SUKEHISA SUKEMORI                SHO-O 1288      BIZEN         327                     SUK 263      JO-JO          850     OMIYA SUKEMUNE    BUNKASAI    SHO-GEN 1207    BIZEN       324-325           K 583   SUK 273      SAI-JO/JUYO   2500    f NORIMUNE SUKEMUNE                KEN-CHO 1249    BIZEN         325                     SUK 274      SAI-JO        2000    f SUKEMUNE SUKEMUNE                TEN-MON 1532    BIZEN         325                     SUK 279      CHU-JO         200      SUKEMUNE                BUN-AN 1444     SURUGA        325                     SUK 298      JO-SAKU        450      SUKEMUNE         1st    TEN-MON 1532    SURUGA      325-326           K 583   SUK 301      JO-SAKU/JUYO   400      SUKEMUNE         2nd    TEN-SHO 1573    SURUGA        326                     SUK 302      JO-SAKU        300    t KUNIHIRO SUKEMUNE         3rd    KAN-EI 1624     SURUGA        326                     SUK 303      CHU-JO         250      SUKEMUNE         4th    KAN-BUN 1661    SURUGA        326                     SUK 304      CHU-JO         250      SUKEMUNE                KAN-BUN 1661    SHINANO       326                     SUK 295      CHU-JO         250    t SUKEHIRO SUKEMUNE                KAN-BUN 1661    SETTSU        326             S 475   SUK 291      JO-SAKU        300    t SUKEHIRO SUKEMURA                GEN-RYAKU 1184  BIZEN       326-327           K 585   SUK 313      SAI-JO        1500    KO-BIZEN SUKEMURA                KO-AN 1278      BIZEN         327                     SUK 315      JO-JO          800     NAOMUNE SUKENAGA                SHO-CHO 1428    CHIKUGO       317             K 582   SUK 325      JO-SAKU        350    f NAGAIYE SUKENAGA    ICHIMONJI   KO-AN 1278      BIZEN         317                     SUK 330      JO-JO/JUYO     800     FUKUOKA SUKENAGA                MEI-O 1492      OMI           317             K 581   SUK 347      JO-SAKU        350      SUKENAO                 GEN-ROKU 1688   SETTSU      316-317           S 472   SUK 358      JO-JO/JUYO     800    t SUKEHIRO SUKENARI    BUNKASAI    SHO-KYU 1219    BIZEN         317                     SUK 364      SAI-JO        1500    FUKUOKA SUKENOBU   ICHIMONJI    SHO-GEN 1207    BIZEN         318                     SUK 373      SAI-JO        1500    FUKUOKA SUKENOBU                TEI-JI 1362     BITCHU        318                     SUK 372      JO-JO          650    f MUNETADA SUKENOBU                EN-PO 1673      SETTSU        318                     SUK 394      CHU-JO         250    t KUNISUKE SUKENORI                SHO-KYU 1219    BIZEN         318             K 385   SUK 403      SAI-JO/JUYO   2000     SUKENORI                KEI-O 1865      KAI           318                     SUK 412      CHU-JO         180      SUKESADA    NORISADA    EI-NIN 1293     BIZEN       309-310                   SUK 437      JO-JO/JUYO     800    f SUKESANE SUKESANE    TREASURE    KEN-CHO 1249    BIZEN         310             K 587   SUK 460      SAI-JO/JUYO   2500    f SUKEFUSA SUKESHIGE  ICHIMONJI    TEN-PUKU 1233   BIZEN         311                                  SAI-JO        1800    f NARIMUNE SUKESHIGE   BUNKASAI    EN-KEI 1308     BIZEN         311                     SUK 494      SAI-JO        1500    YOSHIOKA SUKESHIGE        2nd    TEI-WA 1345     BIZEN         311                     SUK 496      SAI-JO        1000    OSAFUNE SUKESHIGE   ICHIMONJI   NIN-JI 1240     BIZEN       311-312                   SUK 481      SAI-JO        1000    FUKUOKA SUKESHIGE   ICHIMONJI   KAN-GEN 1243    BIZEN                                 SUK 482      SAI-JO        1000    FUKUOKA SUKESHIGE   BUNKASAI    EI-NIN 1293     BIZEN                                 SUK 483      SAI-JO/JUYO   1500    FUKUOKA SUKESHIGE               KO-EI 1342      BIZEN                                 SUK 484      JO-JO          800     YOSHIOKA SUKESHIGE               KAN-BUN 1661    SETTSU        312                     SUK 489      JO-SAKU        280    t KUNISUKE SUKETADA                TEI-WA 1345     BIZEN                                 SUK 505      JO-SAKU        350     OSAFUNE SUKETADA                TEI-JI 1362     BIZEN                                 SUK 506      JO-SAKU        350     OSAFUNE SUKETADA                BUN-MEI 1469    BIZEN         313                     SUK 507      JO-SAKU        350     OSAFUNE SUKETAKA         1st    KAN-BUN 1661    SETTSU        312             S 471   SUK 522      JO-SAKU        350    t SUKEHIRO SUKETAKA         1st    BUN-MEI 1469    SAGAMI        312                     SUK 524      JO-SAKU        350    t SUKEHIRO SUKETAKA         2nd    EI-SHO 1504     SAGAMI                                             JO-SAKU        300      SUKETAKA                KAN-SEI 1789    SETTSU        312             S 470   SUK 525      JO-SAKU/JUYO   450      SUKETAKE    ICHIMONJI   KA-GEN 1303     BIZEN       312-313                   SUK 527      JO-JO          700     YOSHIOKA SUKETOMO    KO-BIZEN    SHO-GEN 1207    BIZEN         315                     SUK 537      SAI-JO        1500    f TOMONARI SUKETOMO                KA-EI 1848      HITACHI     315-316           S 469   SUK 550      CHU-JO         250    f SUKEMASA SUKETOSHI        1st    KAN-EI 1624     YAMASHIRO     315                     SUK 558      CHU-JO         250      SUKETOSHI        2nd    KAN-BUN 1661    YAMASHIRO     315                     SUK 559      CHU-JO         250      SUKETOSHI        3rd    GEN-ROKU 1688   YAMASHIRO     315                     SUK 560      CHU-JO         250      SUKETOSHI   ICHIMONJI   KEN-CHO 1249    BIZEN         315                     SUK 564      SAI-JO        1000    f SUKEFUSA SUKETOSHI               AN-SEI 1854     HITACHI       315                     SUK 566      CHU-JO         200    f SUKETOMO SUKETSUGU               SHO-KYU 1219    BITCHU                                SUK 569      SAI-JO        1500    f TSUNESANE SUKETSUGU        1st    KO-CHO 1261     BITCHU        313             K 575   SUK 571      SAI-JO/JUYO   1500    CHU-AOE SUKETSUGU               EI-NIN 1293     BITCHU      313-314                   SUK 573      SAI-JO        1000    CHU-AOE SUKETSUGU               SHO-WA 1312     BITCHU        314                     SUK 574      JO-JO/JUYO     900     AOE SUKETSUGU               KA-KICHI 1441   MINO          314                     SUK 585      CHU-JO         250    f MUNETSUGU SUKETSUGU        1st    SHO-CHO 1428    MIKAWA                                SUK 582      JO-SAKU        350      SUKETSUGU        2nd    EN-TOKU 1489    MIKAWA                                SUK 583      JO-SAKU        350      SUKETSUGU        3rd    EI-SHO 1504     MIKAWA        314                     SUK 584      JO-SAKU        350      SUKETSUGU               KAN-BUN 1661    ECHIZEN       314                     SUK 581      CHU-JO         180      SUKETSUNA               BUN-EI 1264     SAGAMI      314-315           K 581   SUK 604      SAI-JO        1000    f SUKESANE SUKEYORI    ICHIMONJI   BUN-EI 1264     BIZEN         329             K 573   SUK 627      JO-JO          900     FUKUOKA SUKEYORI                SHO-O 1288      BITCHU        329                     SUK 625      SAI-JO        1000      AOE SUKEYOSHI   ICHIMONJI   SHO-O 1288      BIZEN       327-328           K 575   SUK 638      SAI-JO        1500    YOSHIOKA SUKEYOSHI   ICHIMONJI   KEM-MU 1334     BIZEN                         K 575   SUK 639      SAI-JO/JUYO   1000    YOSHIOKA SUKEYOSHI               RYAKU-O 1338    BITCHU        328                     SUK 634      JO-JO          750     AOE SUKEYOSHI               O-EI 1394       YAMATO        328             K 576   SUK 651      JO-SAKU        350    t NORINAGA SUKEYOSHI        1st    O-EI 1394       MIKAWA                                SUK 643      JO-SAKU        350     YAKUOJI SUKEYOSHI        2nd    KA-KICHI 1441   MIKAWA        328                     SUK 644      JO-SAKU        350     YAKUOJI SUKEYOSHI        3rd    TEN-MON 1532    MIKAWA                                SUK 645      JO-SAKU        300     YAKUOJI SUKEYOSHI               EI-SHO 1504     MINO          328                     SUK 658      CHU-JO         250      SUKEYOSHI   ICHIMONJI   SHO-O 1288      BIZEN                                 SUK 662      JO-JO          700     YOSHIOKA SUKEYOSHI   ICHIMONJI   GEN-TOKU 1329   BIZEN       328-329           K 577   SUK 664      JO-JO/JUYO     900     YOSHIOKA SUKEYUKI                GEN-RYAKU 1184  BIZEN         327                     SUK 671      SAI-JO        1200     KO-BIZEN SUKEHARU                KA-EI 1848      BIZEN         338                     SUK 679      CHU-SAKU       150    f TOSHITSUGU SUKEHARU                MEI-JI 1868     HITACHI       338                     SUK 681      CHU-SAKU       100    t SUKEMITSU SUKEKANE         1st    BUN-KYU 1861    BIZEN         329                     SUK 697      JO-SAKU        300     YOKOYAMA SUKEKANE         2nd    GEN-JI 1864     BIZEN                         S 481   SUK 698      JO-SAKU        280     YOKOYAMA SUKEKUNI                KAN-BUN 1661    SETTSU      329-330           S 485   SUK 709      JO-SAKU        350      SUKEMITSU   SUE-BIZEN   EI-KYO 1429     BIZEN                                              JO-SAKU        450      SUKEMITSU   SUE-BIZEN   O-NIN 1467      BIZEN                                              JO-SAKU        450      SUKEMITSU   SUE-BIZEN   EI-SHO 1504     BIZEN                                 SUK 721      JO-SAKU        500      SUKEMITSU   SUE-BIZEN   TAI-EI 1521     BIZEN                                              JO-SAKU        450      SUKEMITSU   SUE-BIZEN   KYO-ROKU 1528   BIZEN                                 SUK 725      JO-SAKU        550     GOROSAEMONJO SUKEMITSU   SUE-BIZEN   TEN-MON 1532    BIZEN                                 SUK 724      JO-SAKU        400     SHINUEMONJO SUKEMITSU   SUE-BIZEN   EI-ROKU 1558    BIZEN                                 SUK 730      JO-SAKU        400     SHINGO SUKEMITSU   SUE-BIZEN   TEN-SHO 1573    BIZEN                                 SUK 728      JO-SAKU        500     MAGOBE SUKEMITSU        1st    KA-KICHI 1441   BIZEN         339                     SUK 719      JO-SAKU        600     ROKUROSAEMON SUKEMITSU        2nd    BUN-MEI 1469    BIZEN         339             K 641   SUK 720      JO-SAKU        500     ROKUROSAEMON SUKEMITSU               TAI-EI 1521     BIZEN         340                     SUK 723      JO-SAKU        450     JIROSAEMON SUKEMITSU               EI-ROKU 1558    BIZEN         340             K 616   SUK 729      JO-SAKU        550     YOSAZAEMONJO SUKEMITSU               GEN-KI 1570     BIZEN         340                     SUK 731      JO-SAKU        400     SHINUEMONJO SUKEMITSU               AN-SEI 1854     HITACHI       340             S 491   SUK 737      CHU-SAKU       150      SUKEMUNE                EI-SHO 1504     BIZEN         340                     SUK 746      JO-SAKU        300    t HIKOBEJO SUKENAGA     "56TH"     TEN-PO 1830     BIZEN         337             S 483   SUK 756      JO-SAKU        280     TOMONARI SUKENAGA     "57TH"     KA-EI 1848      BIZEN         337                     SUK 757      CHU-JO         200     TOMONARI SUKENAO          1st    BUN-KA 1804     BIZEN       336-337                   SUK 759      CHU-JO         180     YOKOYAMA SUKENAO          2nd    AN-SEI 1854     BIZEN                                 SUK 760      CHU-JO         180     YOKOYAMA SUKENARI     "56TH"     TEN-PO 1830     BINGO       337-338                   SUK 761      CHU-SAKU       150     TOMONARI SUKENARI     "57TH"     KA-EI 1848      BINGO                                 SUK 762      CHU-SAKU       150     TOMONARI SUKENOBU     "56TH"     TEN-PO 1830     BIZEN         338                     SUK 765      CHU-SAKU       100     TOMONARI SUKESADA                MEI-TOKU 1390   BIZEN         330                     SUK 779      JO-SAKU        450      SUKESADA                EI-KYO 1429     BIZEN         330                     SUK 780      JO-SAKU        500      SUKESADA                CHO-ROKU 1457   BIZEN         330                     SUK 781      JO-SAKU        450      SUKESADA         1st    MEI-O 1492      BIZEN         330             K 597   SUK 783      JO-JO/JUYO     650     HIKOBEIJO SUKESADA         2nd    TEN-MON 1532    BIZEN         330                     SUK 827      JO-JO          650     HIKOBEIJO SUKESADA    stepson     TEN-SHO 1573    BIZEN         330                     SUK 860      JO-SAKU        450     HIKOBEIJO SUKESADA         1st    EI-SHO 1504     BIZEN         331             K 599   SUK 788      SAI-JO/JUYO   1000    YOSAZAEMONJO SUKESADA         2nd    EI-ROKU 1558    BIZEN         331                     SUK 843      JO-JO          700     YOSAZAEMONJO SUKESADA                TEN-SHO 1573    BIZEN         332                     SUK 844      JO-SAKU        380     HICHIROUEMONJO SUKESADA         1st    EI-SHO 1504     BIZEN         332                     SUK 785      JO-SAKU        650     GENBEIJO SUKESADA         2nd    TEN-SHO 1573    BIZEN         332                     SUK 848      JO-JO          550     TOSHIRO SUKESADA    stepfather  TEN-SHO 1573    BIZEN         332                     SUK 846      JO-SAKU        450     HICHIROUEMON SUKESADA                TEN-SHO 1573    BIZEN         332             K 610   SUK 847      JO-SAKU/JUYO   550     SHINJURO SUKESADA                TEN-MON 1532    BIZEN         332             K 608   SUK 808      SAI-JO/JUYO   1000    JIROKURO SUKESADA                EI-ROKU 1558    BIZEN         332                     SUK 798      JO-SAKU        400     GENSAEMONJO SUKESADA                KYO-ROKU 1528   BIZEN         332                     SUK 805      JO-SAKU        400     GOROSAEMONJO SUKESADA                KYO-ROKU 1528   BIZEN         332                     SUK 799      JO-JO          650     SAZAEMONJO SUKESADA         4th    KEI-CHO 1596    BIZEN       332-333                                JO-SAKU        300     TOSHIRO SUKESADA         5th    KAN-EI 1624     BIZEN         333             S 485   SUK 887      JO-SAKU        350     HICHIBEIJO SUKESADA         6th    KAN-BUN 1661    BIZEN         333             S 487   SUK 893      JO-SAKU        300     f HICHIBEJO SUKESADA         7th    SHO-TOKU 1711   BIZEN         333                     SUK 910      CHU-JO         250     SUKENOBU SUKESADA         8th    GEN-BUN 1736    BIZEN         333                     SUK 921      CHU-JO         250     CHUNOSHIN SUKESADA         9th    HO-REKI 1751    BIZEN         333                     SUK 927      CHU-JO         250     TOSHIMITSU SUKESADA         10th   AN-EI 1772      BIZEN                                 SUK 924      CHU-JO         250     HICHIBEIJO SUKESADA         11th   KAN-SEI 1789    BIZEN                                 SUK 944      CHU-JO         250     HICHIBEIJO SUKESADA    SUKEMORI    BUN-SEI 1818    BIZEN                                              CHU-JO         250     HICHIBEIJO SUKESADA         13th   TEN-PO 1830     BIZEN                                              CHU-JO         250     SUKEKANE SUKESADA         14th   AN-SEI 1854     BIZEN                                              CHO-JO         250     SUKEKANE SUKESADA         1st    KAN-EI 1624     BIZEN         334             S 498   SUK 885      JO-SAKU        350     GENSAEMON SUKESADA         2nd    KAN-BUN 1661    BIZEN         334                     SUK 892      CHU-JO         250     GENNOSHIN SUKESADA         3rd    KYO-HO 1716     BIZEN         334                     SUK 912      CHU-JO         200     GENHACHIRO SUKESADA         4th    HO-REKI 1751    BIZEN         334                     SUK 933      CHU-JO         200     ANJIRO SUKESADA         5th    TEN-MEI 1781    BIZEN                                              CHU-JO         200     GENNOSHIN SUKESADA         6th    BUN-SEI 1818    BIZEN                                 SUK 936      CHU-JO         200     ANNOSHIN SUKESADA    SUKEHARU    KA-EI 1848      BIZEN                                              CHU-JO         200     SHIGEHIRA SUKESADA         8th    MEI-JI 1868     BIZEN         334                                  CHU-JO         200     GENNOSHIN SUKESADA                GEN-WA 1615     BIZEN         334                     SUK 871      JO-SAKU        300     JIROSABURO SUKESADA         1st    KAN-EI 1624     BIZEN       334-335                   SUK 886      JO-SAKU        300     SOSAEMONJO SUKESADA         2nd    GEN-ROKU 1688   BIZEN         335             S 489   SUK 899      JO-SAKU        350     YOSHIMITSU SUKESADA         3rd    GEN-BUN 1736    BIZEN         335                     SUK 919      CHU-JO         200     HICHIROUEMON SUKESADA         4th    HO-REKI 1751    BIZEN                                 SUK 920      CHU-JO         200     HICHIROUEMON SUKESADA         5th    BUN-KA 1804     BIZEN         335                     SUK 940      JO-SAKU        280     stepson SUKESADA         1st    KAN-EI 1624     BIZEN         335                     SUK 882      JO-SAKU        350     GENBEIJO SUKESADA         2nd    KAN-BUN 1661    BIZEN         335                     SUK 884      JO-SAKU        300     GENBEI SUKESADA         3rd    GEN-ROKU 1688   BIZEN                                 SUK 903      JO-SAKU        300     GENBEIJO SUKESADA                KAN-BUN 1661    BIZEN       335-336                   SUK 888      JO-SAKU        300     YOSABEIJO SUKESADA     "57th"     TEN-PO 1830     BIZEN         336                                  CHU-JO         250     TOMONARI SUKESADA                KO-JI 1555      MIMASAKA        336                   SUK 950      JO-SAKU        350     HACHIROJIRO SUKETAKA                KEI-O 1865      BIZEN         336                     SUK 963      CHU-SAKU       130     YOKOYAMA SUKETORA                AN-SEI 1854     SHINANO       336                     SUK 966      CHU-JO         200      SUKETSUNE               BUN-MEI 1469    BIZEN         336                     SUK 979      JO-SAKU        300    t SUKEMITSU SUKEYOSHI               KEI-O 1865      BINGO       340-341                   SUK 988      CHU-SAKU       150    t MASATSUGU SUKEKUNI                TEN-SHO 1573    HIGO          341                     SUK 1018     JO-SAKU        280     DOTANUKI SUKEMASA                BUN-MEI 1469    IZUMI         341                     SUK 1024     JO-SAKU        350     KAGASHIRO SUKENAGA                TEN-MON 1532    CHIKUGO       341             K 616   SUK 1033     JO-SAKU        400     br IYENAGA SUMIYASU                KAN-SHO 1460    SATSUMA       341                     SUM 3        JO-SAKU        280      SUMISADA                TEN-MON 1532    SATSUMA       341                     SUM 13       CHU-JO         250      SUYEHIDE         1st    KO-SHO 1455     HIZEN       305-306                   SUY 11       JO-SAKU        400    f NAGAMOTO SUYEHIRA                TAI-EI 1521     CHIKUZEN      306                     SUY 16       CHU-JO         250      SUYEHITO        OMIYA   EI-WA 1375      BIZEN         306                     SUY 26       JO-SAKU        400    t MORIKAGE SUYEMITSU               BUN-AN 1444     MINO          306                     SUY 55       JO-SAKU        300     SEKI SUYEMORI                KA-TEI 1235     BIZEN         306                     SUY 57       JO-JO          800     KO-BIZEN SUYEMORI                SHO-CHU 1324    BUNGO         306                     SUY 62       JO-JO          700     TAKATA SUYENAGA                EI-SHO 1504     ISE           305                     SUY 83       CHU-JO         200      SUYENORI    ICHIMONJI   GEN-KYO 1321    BIZEN         305                     SUY 87       JO-JO          700     FUKUOKA SUYENORI         1st    O-AN 1368       BIZEN         305                     SUY 90       JO-SAKU        550     YOSHII SUYENORI         2nd    O-EI 1394       BIZEN                                 SUY 91       JO-SAKU        500     YOSHII SUYENORI                BUN-MEI 1469    HIZEN         305                     SUY 92       JO-SAKU        300      SUYESADA         1st    KO-EI 1342      HIZEN         304                     SUY 106      JO-SAKU        400    t NORISUYE SUYESADA         3rd    O-EI 1394       HIZEN         304                     SUY 107      JO-SAKU        350      SUYESADA         1st    O-EI 1394       IWAMI         304                     SUY 113      JO-SAKU        350    f SADATSUNA SUYESADA         2nd    KA-KICHI 1441   IWAMI                                              JO-SAKU        350    f SADAMORI SUYESADA         3rd    EI-SHO 1504     IWAMI                                 SUY 111      JO-SAKU        350      SUYETSUGU               SHO-O 1288      BITCHU      304-305                   SUY 131      JO-JO          700    t SUKETSUGU SUYETSUGU               RYAKU-O 1338    BITCHU        305                     SUY 132      JO-SAKU        500     AOE SUYETSUGU               TEI-JI 1362     BITCHU                        K 618   SUY 133      JO-JO/JUYO     900    t YOSHITSUGU SUYETSUGU               O-NIN 1467      MINO          305                     SUY 143      JO-SAKU        280    t SUYEYUKI SUYETSUGU        1st    BUN-MEI 1469    IWAMI         305                     SUY 150      JO-SAKU        300    f SADATSUNA SUYETSUGU        2nd    EI-SHO 1504     IWAMI                                 SUY 151      JO-SAKU        300      SUYEYOSHI               BUN-WA 1352     BITCHU        306                     SUY 157      JO-SAKU        550     AOE SUYEYOSHI               CHO-ROKU 1457   IWAMI         306                     SUY 168      JO-SAKU        300      SUYEYUKI  t HIDETSUGU   BUN-WA 1352     YAMASHIRO     306                     SUY 188      JO-SAKU        450    f SHIGEYASU SUYEYUKI         1st    KO-AN 1361      YAMATO                                SUY 192      JO-SAKU        300     TAIMA SUYEYUKI         2nd    O-EI 1394       YAMATO        306                     SUY 193      JO-SAKU        300     TAIMA SUYETAKA                BUN-KA 1804     SATSUMA       307                     SUY 209      CHU-SAKU       150    t MOTOHIRA SUYETSUGU        1st    BUN-WA 1352     BINGO         307                     SUY 202      JO-SAKU        500     ICHIJO SUYETSUGU        2nd    O-AN 1368       BINGO         307                                  JO-SAKU        500     ICHIJO SUYETSUGU               TEN-MON 1532    BINGO                                 SUY 203      JO-SAKU        450     MIHARA SUYEYASU                MEI-TOKU 1390   SATSUMA       307                     SUY 208      JO-SAKU        360