Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing

Personal Titles of Swordsmiths
SiteMap
Sovereigns

BAN-DO-TARO 
     BOKUDEN KAN-EI 1624             MITO
     YOSHIKADO (same as BOKUDEN)

BAN-RYU-KEN
     MASAYUKI KO-KA 1844             OSAKA
     MORICHIKA MEI-JI                SUWO

BAN-RYU-SAI
     MICHITOSHI MEI-JI               RIKUCHU

BAN-RYU-SHI
     NAGAHIRO GEN-JI 1864            IYO
     MASAYUKI KO-KA 1844             OSAKA
     MICHITOSHI GEN-JI 1864          RIKUCHUCHIKKAN-SAI
     YOSHITAKA MEI-JI                BIZEN

CHITOSEI-MARU - SENZOMARU
     TADATSUGU EN-PO 1673            SHINANO

CHO-UN-SAI
     KORETOSHI (TSUNATOSHI) TEN-PO 1830
     TSUNATOSHI TEN-PO 1830          UZEN
     TOSHIMUNE KA-EI 1848            TOSA
     HIDENOBU (same as TOSHIMUNE)

CHO-JU-SAI
     KORETOSHI KA-EI 1848            EDO
     TSUNATOSHI (same as KORETOSHI)
     TOSHIKAZU KEI-O 1865            EDO

CHO-TOKU-SAI
     KOREHIRO KEI-O 1865             EDO

CHO-SHIN-SHI
     NAOHISA GEN-JI 1864             ISE

CHOKU-SHIN-SAI
     KANETORA KEI-O 1865             SHINANO

CHOKU-SHIN-SHI
     MASAHIRO KEI-O 1865             O-SHU 

EN-SHI
     UJITSURA AN-SEI 1854            TOSA

EN-RYU-SHI
     HISAYUKI BUN-KYU 1861           SAGAMI
     KUNIHIDE TEN-PO 1830            ECHIGO

EN-RYU-SHI
     KAZUHIDE TEN-PO 1830            O-SHU

EN-KEI-SHI or EN-RYO-SHI
     YOSHIMICHI(7) 1801              YAMASHIRO

ENJU TARO
     KUNIHANA TAI-SHO 1912           OSAKA

FUJI-KI-TARO
     HIDEYOSHI BUN-KYU 1861          MUSASHI

FUJI-TARO
     NORITOSHI TEN-WA 1681           ETCHU


HAKUYU-NYUDO, HAKKYU-NYUDO or SHIRO-KUMA "White-Bear"
     SADAHIDE BUN-SEI 1818           EDO

HAKU-KO-SHI or HAKKO-SHI
     TOSHIYUKI TEN-PO 1830           EDO

HAKU-RYU-SH
I      IYETSUGU KEI-O 1865             IZUMO      MASANAGA BUN-SEI 1818           IZU      YOSHITAKA KO-KA 1844            SANUKI      YOSHITAKA (same as YOSHITAKA) HYO-SHIN-SHI      HIDEYO KO-KA 1844               EDO HO-SHO-KEN      TOSHIKUNI GEN-JI 1864           EDO HOKKAI-TARO      SADAMUNE AN-SEI 1854            SHIMOSA HOKU-SHI      MASATSUGU KO-KA 1844            MUSASHI HOKU-SHIN-SHI      HIROSHIGE AN-SEI 1854           ECHIGO HO-DEN-SAI      YOSHIFUMI KO-KA 1844            OMI

IPPO-SAI
     KANETORA BUN-KYU 1861           SHINANO ICHI-RYO-SAI      SADATOSHI GEN-JI 1864           RIKUZEN      SADATOSHI (same as SADATOSHI)      YOSHIMITSU KO-KA 1844           EDO ICHI-RYU-SAI      NAGAYOSHI Late MEI-JI           SHIMOTSUKE ICHI-RYU-SHI      NOBUHIDE BUN-KA 1804            TOSA      YOSHISADA IK-KAN-KEN      YORIYUKI TEN-PO 1830            INABA (Also: IKKANSAI) IK-KAN-SAI      MASACHIKA BUN-KYU 1861          SHIZUOKA      MASAYUKI BUN-KA 1804            SHINANO      KIYOMARO (same as MASAYUKI)      SHIGETOSHI KEI-O 1865           SURUGA/SHIZUOKA      SHIGETSUGU TAI-SHO 1912         TOKYO      YOSHIHIRO BUN-SEI 1818          EDO      YOSHIKATSU TEN-PO 1830          EDO      YOSHIMICHI KO-KA 1844           EDO      YOSHITSUNE KO-KA 1844           EDO      YORIYUKI TEN-PO 1830            INABA
IK-KAN-SHI
     TADATSUNA HO-EI 1704            OSAKA IK-KAN-TEI      RYUSHI TEN-PO 1830              OSAKA IT-TAI-SHI      MITSUHIDE BUN-KA 1804           TOTOMI      KUNIYASU (same as MITSUHIDE) IS-SHIN-SAI      KANETORA BUN-KYU 1861           SHINANO IS-SHIN-SAI      MASATSUNE GEN-JI 1864           BUNGO      MORITAKE MEI-JI 1868            RIKUZEN      TSURA BUN-KA 1804               SHIMOTSUKE      YOSHIKUNI MEI-JI                IWATE - MORIOKA IS-SHIN-SHI      MASAKAZU BUN-KYU 1861           EDO IS-SHIN-SHI      YOSHIKUNI MEI-JI                MORIOKA IS-SUI-SEI      TSUNENORI KA-EI 1848            ECHIGO IS-SEN-SAI      HIROSHIGE BUN-KYU 1861          EDO      MUNETSUGU BUN-KYU 1861          EDO IT-TETSU-SAI      DAIDO(9) KO-KA 1844             ISE      DAIMITSU KA-EI 1848             ISE IS-SEN-SHI      TOSHIAKI KO-KA 1844             RIKUCHU IT-TOKU-SAI      KUNITORA AN-SEI 1854            EDO      KUNIHIKO (same as KUNITORA)      SUKENORI KEI-O 1865             KAI INARI-MARU      KANEMICHI GEN-ROKU 1688         YAMASHIRO KAI-SHIN-BO      KIYOOKI KYO-HO 1716             SATSUMA GA-RYU-SAI      MUNEYOSHI AN-SEI 1854           TOSA KAKU-SAI      TOSHIMUNE AN-SEI 1854           SHIMOSA GASSHO-KEN      TADATSUNA MEI-REKI 1655         OSAKA GAN-SHO-SAI - KA-EI 1848             TOSA GI-DEN-SAI      HIROMICHI GEN-JI 1864           ISE GI-MYO-SAI or GI-MIN-SAI      FUSANOBU KEI-O 1865             OMI GI-MEN-SAI      DAIDO KA-EI 1848                ISE      HIROFUSA KA-EI 1848             ISE KI-YO-SHI      YOSHITOSHI KYO-HO 1716          HIZEN GYOKO-NYUDO (YUKITAKA-NYUDO)      BOKUSEN KAN-BUN 1661            OWARI
KYO-RYU-SHI      HIROTSUGU GEN-JI 1864           ISE KIN-RYU-SHI      KUNISUKE KO-KA 1844             AKI      KUNISUMI KO-KA 1844             AKI GYOKU-RIN-SHI      TERUHIRO AN-SEI 1854            MUSASHI      TERUKAZU or HIDEKAZU (same as TERUHIRO) GYOKU-SHIN-SAI or GYOKU-HITSU-SAI      MASAKAGE BUN-SEI 1818           EDO KIN-SEI-MARU      TERUNAGA (HIDENAGA) KEI-O 1865  MUSASHI GIN-RYU-SHI - KEI-O 1865             SAGAMI KEN-SEI-SHI      SADAHARU KEI-O 1865             SETTSU KEI-SHIN-SAI      NAOMASA KEI-O 1865              IWASHIRO KEN-RYU-SHI      HIDESHIGE AN-SEI 1854           EDO      NAGASHIGE BUN-KA 1804           SENDAI      TOSHIYUKI KA-EI 1848            INABA KEN-RYU-SHI      SADAKIYO KEI-O 1865             SETTSU KEN-RYU-SHI      MORIKAZU MEI-JI                 SUWO GEN-RYU-SHI      TOSHINAGA KA-EI 1848            KOZUKE KO-KEN-SAI      SADAKAZU AN-SEI 1854            OSAKA KO-AMI-NYUDO      NOBUKUNI KAN-EI 1624            CHIKUZEN KO-SAN-SHI      HIDEYO TEN-MEI 1781             YONEZAWA GO-CHU-SAI      YOSHIMICHI TEN-PO 1830          ECHIGO KO-YU-SAI      TOSHIMASA MEI-JI                

MAN-JITSU-SHI or MAN-SHIN-SHI
     KUNIMUNE BUN-KYU 1861           HIGO      KUNIYUKI KEI-O 1865             HIGO MAMPO-SHI      KUNIKANE KEI-O 1865             HIGO      KUNIYUKI TEN-PO 1830            HIGO MYO-ICHI-UMPO      KANEMITSU AN-SEI 1854           INABA MIN-RYU-SHI      TOSHIZANE BUN-KA 1804           INABA MUSASHI TARO      YASUKUNI KYO-HO 1716            EDO      YASUSADA KYO-HO 1716            EDO
NAN-KAI-TARO
     TOMOTAKA BUN-SEI 1818           YAMASHIRO

RYU-UN-SAI      KATSUTOSHI MEI-JI               ECHIGO RYO-SAI      KAZUNAO GEN-JI 1864             DEWA      SHISAI (same as KAZUNAO) RYU-KEN      KAZUHIDE AN-SEI 1854            U-SHU
RYU-JO-SHI
     YOSHITO KO-KA 1844              EDO

RYU-SEN-SAI
     KOREKAZU MEI-JI                 EDO
     KAZUTOSHI (same as KOREKAZU)

RYU-SEN-SHI
     HIROTAKA KAN-EN 1748            OSAKA
     TAKEKUNI GEN-JI 1864            BINGO

RYU-HAN-KEN      TAKANARI BUN-KA 1804            SANUKI RYU-EN-SHI      TOSHITSUNA BUN-SEI 1818         HOKI      YASUKAZU KYO-WA 1801            SATSUMA RYU-MIN-SAI      KANEYUKI MEI-JI                 MINO RYO-UN-KEN      YOSHITOSHI MEI-JI               HOKI RYU-SAI-SHI      MASASHIGE(1) BUN-SEI 1818       NAGATO      MASASHIGE(2) KA-EI 1848         NAGATO SAN-GETSU-KYO-SHI      NOBUTAKA KAN-BUN 1661           OWARI SEI-UN-SHI      MORIHISA BUN-KYU 1861           SUWO SEI-KO-SAI      MUNESHIGE TEN-PO 1830           RIKUOKU
SEI-SHI
N-SAI      MUNEYOSHI GEN-JI 1864           EDO SEI-SHIN-SAI      MORICHIKA GEN-JI 1864           EDO      MORITSUGU AN-SEI 1854           MUSASHI SEI-SHIN-SHI      NAOCHIKA TEN-PO 1830            SHINANO SEI-SHIN-SHI      MASAYUKI KEI-O 1865             HITACHI      SADATOSHI GEN-JI 1864           MITO SEI-SHIN-SHI      TAKATOSHI - origin unknown SEI-HYO-SHI      SUKEHIDE BUN-SEI 1818           TOSA SEI-RYU-KEN and SEI-RYU-SAI      MUNETSUGU BUN-KYU 1861          ISE
SEI-RYU-SHI      IYENAGA MEI-JI                  IZUMO      KANETSUGU GEN-JI 1864           RIKUZEN      KUNITAKE KEI-O 1865             EDO      MORIHIRO KEI-O 1865             SUWO      MORITOSHI KA-EI 1848            SUWO      TSUGUHIRA KYO-HO 1716           EDO SEI-RYO-SAI      MUNETSUGU BUN-KYU 1861          EDO SEN-RYU-SHI      MORIHIDE BUN-KYU 1861           NAGATO SEN-SHIN-SHI      NAOYOSHI KEI-O 1865             EDO JI-GAN-BO JI-GEN-BO      KIYOOKI KYO-HO 1716             SATSUMA SHU-SUI-SHI      HIDEOKI KA-EI 1848              ECHIGO      SUKENAO KA-EI 1848              BIZEN SHU-SAI      KAZUNAO KEI-O 1865              UZEN      RYOSAI (same as KAZUNAO) SHUN-SHU-SHI      SADAYOSHI BUN-KA 1804           YA-SHU SHUN-ZO-BO      TOSHIYASU BUN-MEI 1469          MINO JO-UN-SAI      ENSHIN TAI-SHO 1912             TOKYO      MASAHIRO TAI-SHO 1912           TOKYO JO-UN-SHI      MASAZANE TAI-SHO 1912           TOKYO SHO-KEN      MOTOOKI BUN-KA 1804             AIZU JO-KEI-SHI      MASAAKI GEN-JI 1864             MIMASAKA JO-KEI-SHI      NAGAKUNI KEI-O 1865             IYO SHI-KO-SHI      TOSHIHIDE KAN-SEI 1789          TOSA SHO-SAI      NAGAMUNE EN-PO 1673             EDO SHO-SAI - MATSUSAI      MICHITOMI GEN-ROKU 1688         EDO JO-SHO-SHI      HISAYUKI TEN-PO 1830            EDO SHO-SEI-SHI      TERUHIDE KO-KA 1844             TOSA SHO-HO-KEN      YOSHIYUKI KA-EI 1848            IZUMO SHO-RYU-SAI      KUNIMUNE KO-KA 1848             AIZU SHIN-KEI      TANEMITSU KEI-O 1865            EDO SHIN-SAI      MUNEKAZU GEN-JI 1864            EDO SHIN-SEI-SHI      KANEYOSHI MEI-JI                MINO SHIN-RYU-SHI      HARUSHIGE BUN-SEI 1818 - origin obscure SHIN-RYU-SHI      YOSHITADA Late MEI-JI  UTSUNOMIYA JU SHIMOTSUKE SHIN-RYU-SHI      MASAAKI TEN-PO 1830 SHIN-RIN-SHI      KAGEKATSU KA-EI 1848            MUSASHI      KATSUKAZU BUN-SEI 1818          KOZUKE      YOSHIKAZU (same as KATSUKAZU) SO-RYU-SHI      NAOMITSU AN-SEI 1854            SENDAI      TAMATERU TEN-PO 1830            SENDAI      TAMATERU(2) TEN-PO 1830         SENDAI SUI-UN-SHI      HIDEHARU KO-KA 1844             TOSA SUI-O-SHI      YUKIHIDE TEN-PO 1830            EDO SUI-KAN-SHI      SADAHIDE KO-KA 1844             EDO SUI-SHIN-SHI      HIDEYO AN-SEI 1854              EDO      MASAHIDE BUN-KA 1804            EDO      AMAHIDE (same as SUISHINSHI MASAHIDE)      MASAHIRO KO-KA 1844             EDO      SADAHIDE (same as MASAHIRO)      MASATSUGU KO-KA 1844            EDO SUI-SHIN-SHI      AKIHIDE KYO-WA 1801
S
UI-SHO-SHI     
AKIHIDE BUN-SEI 1818            EDO SUI-CHOKU-SHI      YASUHIDE GEN-JI 1864 SUI-CHO-SHI      MASAZANE BUN-SEI 1818           ISE SUI-YU-SHI      SADAKAZU MEI-JI                 OSAKA SUI-RYU-SHI      MASAKIYO KO-KA 1844             KAZUSA ZUI-DAN-SHI      TSUNETSUGU GEN-JI 1864          HITACHI TAI-KEI      NAOTANE BUN-SEI 1818            EDO DAI-RYU-SHI      KUNITANE BUN-KYU 1861           MUSASHI TAI-RYU-SAI      SOKAN BUN-KYU 1861              EDO TAI-RYU-SHI      HIROTSUGU BUN-KYU 1861          EDO TAN-KA-SAI      MASASHIGE BUN-SEI 1818          O-SHU TAN-KA-NYUDO      UJISHIGE MEI-WA 1764            HARIMA TESSHIN-SAI      SADAHIDE BUN-SEI 1818           EDO TESSUI-SHI      KUNIHIDE TEN-PO 1830            ECHIGO TETSU-SHU-SHI      MASAOKI BUN-SEI 1818             TEN-NEN-SHI      MASAHIRA BUN-SEI 1818           SATSUMA      MASAMOCHI KAN-SEI 1789      TAKAAKI AN-SEI 1854      TOSHIMASA AN-SEI 1854           SHINANO      KANRI (same as TOSHIMASA - YAMAMURA SANEO, first signature) TEN-RYU-SHI      HISAKAZU BUN-KYU 1861           ISE      MASATAKA TEN-PO 1830            OSAKA TO-UN-SHI      KANEMITSU AN-SEI 1854           EDO TO-RYU-SHI      MASAMORI MEI-JI                 IZUMO UN-RYU-SAI      YOSHITSUGU KEI-O 1865           ECHIZEN UN-RYU-SAI      YOSHITERU KEI-O 1865            ECHIGO UN-RYU-SHI      NAOYUKI AN-SEI 1854             SHIMOTSUKE      SADAKAZU MEI-JI                 OSAKA      SADAOKI AN-SEI 1854      YOSHIMASA KA-EI 1848            SHINANO      YOSHITORA AN-SEI 1854           YAMASHIRO UN-KU-SHI      TOMOTAKA AN-SEI 1865            YAMASHIRO      TOMOTAKA (same as TOMOTAKA) UN-SEN-SHI      SADAHIDE BUN-KYU 1861           OSAKA UN-JU      HISANAGA GEN-JI 1864            EDO      KOREKAZU KO-KA 1844             EDO      TOSHITANE AN-SEI 1854           EDO YO-JO-SHI - YO-SEI-SHI      TAKAHARU BUN-KA 1804            SANUKI YU-UN-SAI      SANEO BUN-KYU 1861              SHINANO YU-GEN-SAI      YUKIMITSU GEN-JI 1864           EDO YU-SHA-KEN      SANEO BUN-KYU 1861              SHINANO 
 SiteMap