KYOTO
 
HORIKAWA
  HORIKAWA-DEN
 
MISHINA
  MORIOKA
OSAKA
   
KUNISADA

     KUNISUKE

    TSUDA
    OSAKA TAMBA
    HIDARE MUTSU  SAKAKURA
     IKKANSHI TADATSUNA
     OSAKA ISHIDO
     TAKAI
     OZAKI
     GASSAN
Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
Hitachi  ~Primer~

HITACHI
BOKUDEN EN-PO 1673

NORITOSHI Kaei 1848Shinshinto Noritoshi
Nagasa: 1 Shaku 6 Sun 8 Bu (50.9cm)

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune to Chu-Kissaki.
Running Itame Hada has J-Nie.
Chu-Suguha in Nioi and Ko-Nie with Sungashi.
Hakikake Boshi.
haagari Kurijiri Ubu Nakago has one Mekugi-ana.

Hattori SanFujitaro Noritoshi
Hitachi-no-Kuni ni Oite Gassan Kore Saku