Tokubetsu Juyo Mitsumasa
Ujigawa Senjin - Ichinotani Tsuba    Mei: Mitsumasa (cao)

 


SiteMap
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha