Copyright Robert Cole 2014 - No copying or distributing - The Eight DO
TOKAIDO
- The Eight Roads of KOTO


KAI 
   KAI and SURUGA SHIMADA were late SOSHU stylists
______                ________
TOJIRO EI-SHO 1504          KANEMASA EI-SHO 1504
   KOSHU ISAWA JUNIN TOJIRO    Transfers from MINO ZENJO
_______
SANEIYE KYO-ROKU 1528
___|___
SANEIYE EI-ROKU 1558


KANEMASA EI-SHO: MASA form: HO "Direction". ZENJO. Made swords in
KANETSUNE style. GUNOME has FUSHI Knots. See ZENJO
KANEMASA
NOSHU SEKI JU KANEMASA
NOSHU SEKI JU KANEMASA SAKU OITE KOSHU OISHIWA

SANEIYE KYO-ROKU (t: SHIMADA YOSHISUKE): SUE-SOSHU style. MEI: SANEIYE SAKU SANEIYE EI-ROKU: KOSHU JU SANEIYE

KANEKADO EI-ROKU: TEN-MON to EI-SHO. From MINO. KOSHU ITSUMI YATO-MURA
KANEKADO
SANI BUNUEMON
KOSHU JU KANEKADO SAKU

KANEIYE(1) TEN-SHO: GENZABURO. SANAMI smith from MINO. Summoned to SHINANO by the TAKEDA from FUCHU ICHIJO. Work from EI-ROKU 1558 to TEN-SHO 1573. Changed his name to NOBUIYE. GUNOME patterns. MEI: KANEIYE KOSHU JU KANEIYE SHINSHU IIDA JU KANEIYE KANEIYE(2) KEI-CHO: SEIZABURO. MATSUMOTO smith. MEI: KOSHU JU KANEIYE SHINSHU IIDA JU KANEIYE SHINSHU INA-GORI IIDA JU KANEIYE HIROIYE TEN-MON: NOTARE-MIDARE BA with ASHI-IRI. MEI: KOSHU JU HIROIYE KOSHU MINOBUSAN JU HIROIYE MOTONARI TEN-MON: YARI are seen. SOSHU style. MEI: KOSHU JU MOTONARI MOTOCHIKA TEN-MON 1532 Work through EI-ROKU 1558. From ODAWARA in SAGAMI, he moved through MUSASHI to KAI. HORIMONO carver. Standing ITAME HADA with a tightly defined GUNOME-MIDARE BA with profuse MURA-NIE, SOSHU style. A cursive style appearing almost like KANA. MOTOCHIKA MOTOCHIKA SAKU SOSHU JU MOTOCHIKA OITE KOMABASHI MOTOCHIKA SAKU KORE BUSHU OITE KOMABASHI MOTOCHIKA SAKU KOSHU TSURU-GORI OJI ASAMA TAMEGOKEN MOTOCHIKA SAKU KOSHU TSURU-GORI MIYADANI-KYO MOMOKURA DAIMYOJIN TAMEGOKEN - OITE KOMABASHI MOTOCHIKA SAKU-KORE - [ Date ] _________ SHIGEMUNE TEN-MON 1532 Between TEN-MON and TEN-SHO 1573. KOSHU JU SHIGEMUNE SAKU


KAI ________ SANEHIRO EI-ROKU 1558 KOSHU JU SANEHIRO _______ NOBUIYE GEN-KI 1570 _________ SANEMICHI TEN-SHO 1573 _________ YOSHISUKE TEN-SHO 1573 ________ SADANORI TEN-SHO 1573 SHIMADA smith in SURUGA as well. KOSHU JU SADANORI SUNSHU JU SADANORI ________ SADAHIDE TEN-SHO 1573 Fits with the SEKI SUE-KOTO. MINO style ITAME HADA has KO-MIDARE pattern. KOSHU ITSUMI JU SADAHIDE ________ KANEHIDE TEN-SHO 1573 KAI SEKI Group. FUJIWARA KYUBE KIKUHARA KYUBEnoJO KANEHIDE __________ RITSUMITSU TEN-MON 1532 - Same as KANEFUMI SENJUIN RITSUMITSU ________ YUKINAGA(1) KEI-CHO 1596 Moved to BUNGO. Where 2nd generation signed, BUNGO ONO JU KAI-MOTO YUKINAGA. Three SHINTO generations in BUNGO. _________ TSUNEHISA TEN-SHO 1573 KOSHU JU TSUNEHISA
Return to: SiteMap
Glossary