Copyright Robert Cole 2015School                 Province        Era        
AIZU                         MUTSU               SHINTO
AKASAKA SENJUIN              MINO                KOTO
AKI       YASUYOSHI          AKI                 KOTO
          TERUHIRO           AKI                 SHINTO
AMAKUNI   NARA               YAMATO              KOTO
AMATSUMAURA                  YAMATO              SHIN-DAI
AOE       KO-AOE NORITAKA    BITCHU              KOTO
          KO-AOE MORITSUGU   BITCHU              KOTO
          CHU-AOE            BITCHU              KOTO
          SUE-AOE            BITCHU              KOTO
AOI SHIMOSAKA                MUSASHI             SHINTO
AWA       KAIBU              AWA                 KOTO
AWATAGUCHI                   YAMASHIRO           KOTO
AYANOKOJI                    YAMASHIRO           KOTO
BINGO     KO-MIHARA          BINGO               KOTO
          KINASHI            BINGO               KOTO
          TOMO               BINGO               KOTO
          ICHIJO             BINGO               KOTO
          KAI                BINGO               KOTO
          SHINBO             BINGO               KOTO
          GOAMI              BINGO               KOTO
BITCHU    AOE                BITCHU              KOTO
          MANJUSHO           BITCHU              KOTO
          KATAYAMA ICHIMONJI BITCHU              KOTO
          MIZUTA             BITCHU              KOTO
          MIZUTA             BITCHU              SHINTO
BIZEN     KO-BIZEN           BIZEN               KOTO
          FUKUOKA ICHIMONJI  BIZEN               KOTO
          YOSHIOKA ICHIMONJI BIZEN               KOTO
          SHOCHU ICHIMONJI   BIZEN               KOTO
          HATAKEDA           BIZEN               KOTO
          KO-OSAFUNE         BIZEN               KOTO
          KANEMITSU          BIZEN               KOTO
          CHOGI (NAGAYOSHI)  BIZEN               KOTO
          KOZORI             BIZEN               KOTO
          SABURO             BIZEN               KOTO
          UKAI               BIZEN               KOTO
          MOTOSHIGE          BIZEN               KOTO
          YOSHII             BIZEN               KOTO
          OMIYA              BIZEN               KOTO
          OEI-BIZEN          BIZEN               KOTO
          MORIKAGE OEI OMIYA BIZEN               KOTO
          KAN-SHO Period     BIZEN               KOTO
          SUE-BIZEN          BIZEN               KOTO
          MASASHIGE          BIZEN               SHINTO
          YOKOYAMA           BIZEN               SHINTO
BOKUDEN                      HITACHI             SHINTO
BUNGO     YUKIHIRA School    BUNGO               KOTO
          BUNGO RYOKAI       BUNGO               KOTO
          BUNGO TAKADA       BUNGO               KOTO
          SUE-TAKADA         BUNGO               KOTO
BUZEN     Early BUZEN        BUZEN               KOTO
          BUZEN NOBUKUNI     BUZEN               KOTO
          BUZEN RYOKAI       BUZEN               KOTO
CHIKUZEN  KO-CHIKUZEN        CHIKUZEN            KOTO
          CHIKUZEN SA        CHIKUZEN            KOTO
          CHIKUZEN NOBUKUNI  CHIKUZEN            KOTO
          CHIKUZEN NOBUKUNI  CHIKUZEN            SHINTO
          KONGOBYOE          CHIKUZEN            KOTO
CHIKUGO   MIIKE              CHIKUGO             KOTO
          OISHI SA           CHIKUGO             KOTO
          YOSHIKUNI          CHIKUGO             SHINTO
CHOGI     NAGAYOSHI          BIZEN               KOTO
CHOSEI    CHOGI(2)           BIZEN               KOTO
CHU-AOE                      BITCHU              KOTO
CHU-NAMINOHIRA               SATSUMA             KOTO
DAIMINKEN                    IZUMO               SHINTO
DARANI    KATSUKUNI          KAGA                KOTO
DARUMA    MASAMUNE           YAMASHIRO           KOTO
DEWA      GASSAN             DEWA                KOTO
          MASAHIDE           DEWA                SHIN-SHINTO
DOEI      IZUMO YOSHII       IZUMO               KOTO
DOTANUKI                     HIGO                KOTO
Early schools are listed with the prefix, KO- meaning "old."
ECHIGO    KANRO (MOMOKAWA)   ECHIGO              KOTO
          YAMAMURA           ECHIGO              KOTO
          SADAMICHI          ECHIGO              SHINTO
ECHIZEN   ECHIZEN RAI        ECHIZEN             KOTO
          SHIMOSAKA          ECHIZEN             SHINTO
EDO       NODA HANKEI        MUSASHI             SHINTO
          NAGASONE KOTETSU   MUSASHI             SHINTO
          EDO School         MUSASHI             SHINTO
          AOI SHIMOSAKA      MUSASHI             SHINTO
          EDO ISHIDO         MUSASHI             SHINTO
          EDO HOJOJI         MUSASHI             SHINTO
          OMURA              MUSASHI             SHINTO
          SHINTO SHIMOHARA   MUSASHI             SHINTO
ENJU                         HIGO                KOTO
          SUE-ENJU           HIGO                KOTO
ETCHU     NORISHIGE          ETCHU               KOTO
          GO YOSHIHIRO       ETCHU               KOTO
          KO-UDA             ETCHU               KOTO
          UDA                ETCHU               KOTO
          KIYOMITSU          ETCHU               SHINTO
FUJISHIMA                    KAGA                KOTO
FUKUOKA ICHIMONJI            BIZEN               KOTO
FUYUHIRO                     WAKASA              KOTO
GASSAN                       DEWA                KOTO
GASSAN    OSAKA              SETTSU              SHINTO
GOAMI     SHINBO Branch      BINGO               KOTO
GOFUKU GO NORISHIGE          ETCHU               KOTO
GO KINAI                     -                   KOTO
GO KINAI                     -                   SHINTO
GORO NYUDO MASAMUNE          SAGAMI              KOTO
HANKEI    NODA               MUSASHI             SHINTO
HASEBE    KUNISHIGE          YAMASHIRO           KOTO
HATAKEDA                     BIZEN               KOTO
HEIANJO   NAGAYOSHI          YAMASHIRO           KOTO
HIDARE MUTSU                 SETTSU              SHINTO
HIGO      ENJU               HIGO                KOTO
          SUE-ENJU           HIGO                KOTO
          DOTANUKI           HIGO                KOTO
          KUNITOSHI          HIGO                SHINTO
HIRADO SA                    HIZEN               KOTO
HARIMA    IYETOKI            HARIMA              KOTO
          KANEYOSHI          HARIMA              KOTO
          KUNIYOSHI          HARIMA              KOTO
          USAKU              HARIMA              KOTO
HIROMITSU                    SAGAMI              KOTO
HIROYOSHI                    HOKI                KOTO
HISAYOSHI                    OSUMI               KOTO
HITACHI   BOKUDEN            HITACHI             SHINTO
          KATSUMURA          HITACHI             SHIN-SHINTO
HIZEN     HIRADO SA          HIZEN               KOTO
          O-MURA - NORISUYE  HIZEN               KOTO
          MIIKE              HIZEN               KOTO
          TADAYOSHI          HIZEN               SHINTO
HOJOJI    KUNIMITSU          TAJIMA              KOTO
HOJOJI EDO                   MUSASHI             SHINTO
HOJU                         MUTSU               KOTO
HOKI      O-HARA             HOKI                KOTO
          MUNETAKA           HOKI                KOTO
          MOTOSHIGE          HOKI                KOTO
          HIROYOSHI          HOKI                KOTO
HOKURIKUDO                   -                   KOTO
HOKURIKUDO                   -                   SHINTO
Hollyhock SHIMOSAKA          MUSASHI             SHINTO
HORIKAWA  KYOTO              YAMASHIRO           SHINTO
HOSHO                        YAMATO              KOTO
HYUGA     FURUYA - KUNIHIRO  HYUGA               KOTO
          KUNIHIRO           HYUGA               SHINTO
ICHIJO    "Lotus"            BINGO               KOTO
ICHIMONJI FUKUOKA            BIZEN               KOTO
ICHIMONJI KAMAKURA           SAGAMI              KOTO
ICHIMONJI KATAYAMA           BITCHU              KOTO
ICHIMONJI SHOCHU             BIZEN               KOTO
ICHIMONJI YOSHIOKA           BIZEN               KOTO
IGA       MUNECHIKA          IGA                 KOTO
          KANEZANE           IGA                 KOTO
          SHIGETADA          IGA                 SHINTO
IKKANSHI  TADATSUNA          OSAKA               SHINTO
INABA     KOKAJI KAGENAGA    INABA               KOTO
          KANESAKI           INABA               SHINTO
          TOSHINORI JUKAKU   INABA               SHINTO
INOUE     KUNISADA           OSAKA               SHINTO
IPPO                         OMI                 SHINTO
IRUKA                        KII                 KOTO
ISE       MURAMASA           ISE                 KOTO
          UNRININ            ISE                 KOTO
          MASASHIGE          ISE                 SHINTO
ISHIDO    CHIKUZEN           CHIKUZEN            SHINTO
ISHIDO    EDO ISHIDO         MUSASHI             SHINTO
ISHIDO    KISHU ISHIDO       KII                 SHINTO
ISHIDO    OMI                OMI                 KOTO
ISHIDO    OMI ISHIDO         OMI                 SHINTO
ISHIDO    OSAKA ISHIDO       OSAKA               SHINTO
IWAKI     SHINKAI School     IWAKI               SHINTO
          TEGARAYAMA         IWAKI               SHIN-SHINTO
IWAMI     NAOTSUNA           IWAMI               KOTO
          MIZUTA             IWAMI               SHINTO
IWASHIRO  MIYOSHI (SANZEN)   IWASHIRO            SHINTO
IYETOKI                      HOKI                KOTO
IYO       KUNIYOSHI          IYO                 KOTO
          KUNITERU           IYO                 SHINTO
IZUMI     KAGASHIRO          IZUMI               KOTO
          MOTONAGA           IZUMI               SHINTO
IZUMO     YOSHII DOEI        IZUMO               KOTO
          DAIMINKEN          IZUMO               SHINTO
JUKAKU    TOSHINORI          INABA               SHINTO
KAGA      FUJISHIMA          KAGA                KOTO
          DARANI KATSUKUNI   KAGA                SHINTO
          TSUJIMURA KANEWAKA KAGA                SHINTO
KAGASHIRO                    IZUMI               KOTO
KAGENAGA  KO-KAJI            INABA               KOTO
KAI                          KAI                 KOTO
KAI       MIHARA             BINGO               KOTO
KAIBU                        AWA                 KOTO
KAMAKURA ICHIMONJI           SAGAMI              KOTO
KANABO                       YAMATO              KOTO
KANEKUNI                     YAMATO              SHINTO
KANEMITSU                    BIZEN               KOTO
KANEMOTO                     MINO                KOTO
KANESADA                     MINO                KOTO
KANESADA  AIZU               MUTSU               SHINTO
KANESAKI                     INABA               SHINTO
KANEZANE                     IGA                 KOTO
KANEWAKA  TSUJIMURA          KAGA                SHINTO
KANRO     MOMOKAWA           ECHIGO              KOTO
KAN-SHO BIZEN                BIZEN               KOTO
KANETSUNE                    MINO                KOTO
KANEYOSHI                    harima              KOTO
KATAYAMA ICHIMONJI           BITCHU              KOTO
KATO      TSUNATOSHI         MUSASHI             SHIN-SHINTO
KATSUMURA                    HITACHI             SHIN-SHINTO
KAWACHI   SANJO - BIZEN      KAWACHI             KOTO
KII       IRUKA              KII                 KOTO
          KUNITSUGU          KII                 KOTO
          SHIGEKUNI          KII                 SHINTO
          KI-SHU ISHIDO      KII                 SHINTO
KINASHI   MIHARA             BINGO               KOTO
KINJU                        MINO                KOTO
KISHU ISHIDO                 KII                 SHINTO
KIYOFUSA                     SANUKI              KOTO
KIYOMARO  YAMAURA            MUSASHI             SHIN-SHINTO
KIYOMITSU                    ETCHU               SHINTO
KO-AOE    NORITAKA           BITCHU              KOTO
KO-AOE    MORITSUGU          BITCHU              KOTO
KO-BIZEN                     BIZEN               KOTO
KO-CHIKUZEN                  CHIKUZEN            KOTO
KOKAJI    KAGENAGA           INABA               KOTO
KO-MIHARA                    BINGO               KOTO
KO-NAMINOHIRA                SATSUMA             KOTO
KONGOBYOE                    CHIKUZEN            KOTO
KO-NIO                       SUWO                KOTO
KO-OSAFUNE                   BIZEN               KOTO
KOZORI                       BIZEN               KOTO
KO-UDA                       ETCHU               KOTO
KUNIHIRO  SHINANO-no-KAMI    HYUGA               KOTO
          HORIKAWA (same)    YAMASHIRO           SHINTO
KUNIKANE  SENDAI             MUTSU               SHINTO
KUNIMITSU                    AKI                 KOTO
KUNIMITSU HOJOJI             TAJIMA              KOTO
KUNIMITSU SHINTOGO           SAGAMI              KOTO
KUNISADA                     OSAKA               SHINTO
KUNISUKE  TSUDA              OSAKA               SHINTO
KUNITERU                     IYO                 SHINTO
KUNITOSHI                    HIGO                SHINTO
KUNITSUGU                    KII                 KOTO
KUNIYOSHI                    HARIMA              KOTO
KUNIYOSHI                    IYO                 KOTO
KURAMA SEKI                  YAMASHIRO           KOTO
KYOTO NOBUKUNI School        YAMASHIRO           KOTO
KYOTO     HORIKAWA           YAMASHIRO           SHINTO
          MISHINA            YAMASHIRO           SHINTO
          MORIOKA            YAMASHIRO           SHIN-SHINTO
Later Schools - listed under SUE- ("end") prefix.
MASAHIDE  SUISHINSHI         DEWA                SHIN-SHINTO
MASAHIDE  SUISHINSHI (same)  MUSASHI             SHIN-SHINTO
MASAMUNE  SOSHU School       SAGAMI              KOTO
MASASHIGE                    BIZEN               SHINTO
MASASHIGE                    ISE                 SHINTO
MASATSUNE                    OWARI               SHINTO
MASAYOSHI                    SHIMOTSUKE          SHIN-SHINTO
MIHARA    KO-MIHARA          BINGO               KOTO
          KINASHI            BINGO               KOTO
          TOMO               BINGO               KOTO
          ICHIJO             BINGO               KOTO
          KAI                BINGO               KOTO
          SHINBO             BINGO               KOTO
          GOAMI              BINGO               KOTO
          SUE-MIHARA         BINGO               KOTO

MIIKE                        CHIKUGO             KOTO
MIMASAKA  SANETSUNE          MIMASAKA            KOTO
          MUNEMITSU          MIMASAKA            KOTO
MINO      SHIZU              MINO                KOTO
          NAOE SHIZU         MINO                KOTO
          SANAMI             MINO                KOTO
          TOKUIN             MINO                KOTO
          ZENJO              MINO                KOTO
          KINJU              MINO                KOTO
          KANETSUNE          MINO                KOTO
          KANESADA           MINO                KOTO
          KANEMOTO           MINO                KOTO
          AKASAKA SENJUIN    MINO                KOTO
          SHINTO SEKI        MINO                SHINTO
MISHINA (SAMPIN) - KYOTO     YAMASHIRO           SHINTO
MITSUKANE CHUDO RAI          OMI                 KOTO
MITSUTADA KO-OSAFUNE         BIZEN               KOTO
MIYOSHI   SANZEN             IWASHIRO            SHINTO
MIZUTA                       BITCHU              KOTO
MIZUTA                       BITCHU              SHINTO
MIZUTA                       IWAMI               SHINTO
MOKUSA                       MUTSU               KOTO
MOMOKAWA (KANRO)             ECHIGO              KOTO
MORIKAGE  OEI OMIYA          BIZEN               KOTO
MORIOKA   KYOTO              YAMASHIRO           SHIN-SHINTO
MORITSUGU YAMASHIRO KO-AOE   BITCHU              KOTO
MOTONAGA                     IZUMI               SHIN-SHINTO
MOTOSHIGE                    BIZEN               KOTO
MOTOSHIGE                    HOKI                KOTO
MUNECHIKA                    IGA                 KOTO
MUNECHIKA SANJO              YAMASHIRO           KOTO
MUNEMITSU                    MIMASAKA            KOTO
MURAMASA  SENGO              ISE                 KOTO
MUSASHI   Seven Provinces                        SHINTO
MUSASHI   SUISHINSHI School                      SHIN-SHINTO
MUTSU     MOKUSA             MUTSU               KOTO
          HOJU               MUTSU               KOTO
          AIZU KANESADA      MUTSU               SHINTO
MUTSU     HIDARE MUTSU       OSAKA               SHINTO
NAGASONE  KOTETSU            MUSASHI             SHINTO
NAGATO SA YASUYOSHI          NAGATO              KOTO
          SHINTO NIO         NAGATO              SHINTO
NAGAYOSHI (CHOGI)            BIZEN               KOTO
NAKAHARA                     MIKAWA              KOTO
NAKAJIMA RAI                 SETTSU              KOTO
NANKAIDO                     -                   KOTO
NANKAIDO                     -                   SHINTO
NANKI                        KII                 SHINTO
NAOE SHIZU                   MINO                KOTO
NAOTANE                      MUSASHI             SHIN-SHINTO
NAOTSUNA                     IWAMI               KOTO
NARIMUNE                     SANUKI              KOTO
NIO       KO-NIO             SUWO                KOTO
          SUE-NIO            SUWO                KOTO
          SHINTO NIO         NAGATO              SHINTO
NOBUKUNI  BUZEN NOBUKUNI     BUZEN               KOTO
NOBUKUNI  CHIKUZEN NOBUKUNI  CHIKUZEN            KOTO
NOBUKUNI                     YAMASHIRO           KOTO
NODA      HANKEI             MUSASHI             SHINTO
NORISHIGE                    ETCHU               KOTO
NORISHIGE                    KOZUKE              KOTO
NORITAKA  BIZEN KO-AOE       BITCHU              KOTO
OEI-BIZEN MORIMITSU          BIZEN               KOTO
OGASAWARA                    MUSASHI             SHINTO
O-HARA    YASUTSUNA          HOKI                KOTO
OISHI SA                     CHIKUGO             KOTO
OMI ISHIDO                   OMI                 KOTO
OMI ISHIDO                   OMI                 SHINTO
OMI MITSUKANE - CHUDO RAI    OMI                 KOTO
OMI TAKAGI                   OMI                 KOTO
OMIYA                        BIZEN               KOTO
OMURA     EDO                MUSASHI             SHINTO
OSAFUNE   KO-OSAFUNE         BIZEN               KOTO
OSAKA                        -                   SHINTO
OSAKA ISHIDO                 OSAKA               SHINTO
OSAKA TAMBA                  OSAKA               SHINTO
OWARI     SHIGAZEKI          OWARI               KOTO
          YAMADA             OWARI               KOTO
OWARI SEKI  UJIFUSA          OWARI               SHINTO
          MASATSUNE          OWARI               SHINTO
OZAKI                        OSAKA               SHINTO
RAI       YAMASHIRO RAI      YAMASHIRO           KOTO
          ECHIZEN RAI        ECHIZEN             KOTO
RIKUZEN                 see  MUTSU
RIKUCHU                 see  MUTSU
RIKUOKU                 see  MUTSU
RYOKAI    YAMASHIRO RYOKAI   YAMASHIRO           KOTO
          BUNGO RYOKAI       BUNGO               KOTO
          BUZEN RYOKAI       BUZEN               KOTO
SA        CHIKUZEN SA        CHIKUZEN            KOTO
          HIRADO SA          HIZEN               KOTO
          NAGATO SA          NAGATO              KOTO
          OISHI SA           CHIKUGO             KOTO
SADAKAZU  GASSAN             SETTSU              SHIN-SHINTO
SADAMICHI                    ECHIGO              SHINTO
SADAMUNE  "Three Students"   SAGAMI              KOTO
SAGAMI    KAMAKURA ICHIMONJI SAGAMI              KOTO
          SHINTOGO           SAGAMI              KOTO
          MASAMUNE NYUDO     SAGAMI              KOTO
          SADAMUNE (same)    SAGAMI              KOTO
          HIROMITSU          SAGAMI              KOTO
          SUE-SOSHU          SAGAMI              KOTO
SAKAKURA  KANESADA           SETTSU              SHINTO
SAMPIN    (MISHINA)          YAMASHIRO           SHINTO
SANAMI                       MINO                KOTO
SANETSUNE SANETSUNE School   MIMASAKA            KOTO
SANINDO                      -                   KOTO
SANINDO                      -                   SHINTO
SANJO     MUNECHIKA          YAMASHIRO           KOTO
SANUKI    KIYOFUSA           SANUKI              KOTO
SANZEN    (MIYOSHI)          MUTSU               SHINTO
SATSUMA   KO-NAMINOHIRA      SATSUMA             KOTO
          CHU-NAMINOHIRA     SATSUMA             KOTO
          SUE-NAMINOHIRA     SATSUMA             KOTO
SATSUMA   SHINTO SATSUMA     SATSUMA             SHINTO
SATSUMA   SHIN-SHINTO        SATSUMA             SHIN-SHINTO
          MASAYOSHI          SATSUMA             SHIN-SHINTO
          MOTOHIRA           SATSUMA             SHIN-SHINTO
SEKI      MINO SEKI          MINO                KOTO
          ECHIZEN SEKI       ECHIZEN             SHINTO
          KURAMA SEKI        YAMASHIRO           KOTO
          SUE-SEKI           MINO                KOTO
          OWARI SEKI         OWARI               SHINTO
          SHINTO SEKI        MINO                SHINTO
SENGO     MURAMASA School    ISE                 KOTO
SENJUIN   YUKINOBU           YAMATO              KOTO
          SHIGEHIRO          YAMATO              KOTO
SENJUIN   MINO SENJUIN       MINO                KOTO
          AKASAKA SENJUIN    MINO                KOTO
SETTSU    NAKAJIMA RAI       SETTSU              KOTO
          SHI-TENNO-JI       SETTSU              KOTO
SHIGAZEKI                    OWARI               KOTO
SHIGEAKI                     OSUMI               KOTO
SHIGEKUNI NANKI              KII                 SHINTO
SHIGETADA                    IGA                 SHINTO
SHIKKAKE  NORINAGA School    YAMATO              KOTO
SHIMADA                      SURUGA              KOTO
SHIMOHARA                    MUSASHI             KOTO
SHIMOHARA SHINTO SHIMOHARA   MUSASHI             SHINTO
SHIMOSAKA AOI SHIMOSAKA      MUSASHI             SHINTO
      "Hollyhock" SHIMOSAKA  MUSASHI             SHINTO
          ECHIZEN SHIMOSAKA  ECHIZEN             SHINTO
SHIMOTSUKE TOKUJIRA School   SHIMOTSUKE          KOTO
          MASAYOSHI          SHIMOTSUKE          SHIN-SHINTO
SHINANO   SUKEMUNE           SHINANO             SHINTO
          TOSHITAKA          SHINANO             SHIN-SHINTO
          KIYOMARO           SHINANO             SHIN-SHINTO
SHINBO    MIHARA             BINGO               KOTO
SHINKAI                      IWAKI               SHINTO
SHIN-SHINTO                  -                   SHIN-SHINTO
SHINTO                       -                   SHINTO
          SHINTO NIO         NAGATO              SHINTO
          SHINTO SEKI        MINO                SHINTO
          SHINTO SHIMOHARA   MUSASHI             SHINTO
          SHINTO TAKADA      BUNGO               SHINTO
SHINTOGO  AWATAGUCHI KUNITSUNA - see YAMASHIRO   KOTO
          SHINTOGO KUNIMITSU SAGAMI              KOTO

SHI-TENNO-JI  YOSHIUJI       SETTSU              KOTO
SHIZU     YAMATO SHIZU       YAMATO              KOTO
SHIZU     KANEUJI (same)     MINO                KOTO
SHIZU     NAOE SHIZU         MINO                KOTO
SHOCHU ICHIMONJI             BIZEN               KOTO
SOSHU     SOSHU School       SAGAMI              KOTO
SUE-AOE                      BITCHU              KOTO
SUE-BIZEN                    BIZEN               KOTO
SUE-ENJU                     HIGO                KOTO
SUE-GASSAN                   DEWA                KOTO
SUE-IWAMI                    IWAMI               KOTO
SUE-MIHARA                   BINGO               KOTO
SUE-NAMINOHIRA               SATSUMA             KOTO
SUE-NIO                      SUWO                KOTO
SUE-SEKI                     MINO                KOTO
SUE-SOSHU                    SAGAMI              KOTO
SUE-TADAYOSHI                HIZEN               SHIN-SHINTO
SUE-TAKADA                   BUNGO               KOTO
SUE-TEGAI                    YAMATO              KOTO
SUE-UDA                      ETCHU               KOTO
SUISHINSHI MASAHIDE School   MUSASHI             SHIN-SHINTO
SURUGA    SHIMADA            SURUGA              KOTO
          SHINTO SHIMADA     SURUGA              SHINTO
SUWO      KO-NIO             SUWO                KOTO
          SUE-NIO            SUWO                KOTO
          SHINTO-NIO         NAGATO              SHINTO
TADAKUNI                     INABA               SHINTO
TADAYOSHI                    HIZEN               SHINTO
TAIMA                        YAMATO              KOTO
TAJIMA    HOJOJI KUNIMITSU   TAJIMA              KOTO
TAKADA    BUNGO TAKADA       BUNGO               KOTO
          SUE-TAKADA         BUNGO               KOTO
          SHINTO TAKADA      BUNGO               SHINTO
TAKAGI    OMI TAKAGI         OMI                 KOTO
TAKAI                        OSAKA               SHINTO
TAKATENJIN                   TOTOMI              KOTO
TAMBA     YUKISADA and RAI   TAMBA               KOTO
TAMBA     OSAKA TAMBA        SETTSU              SHINTO
TAMETSUGU                    MUSASHI             KOTO
TEGAI     KANENAGA School    YAMATO              KOTO
          SUE-TEGAI          YAMATO              KOTO
TEGARAYAMA UJISHIGE          HARIMA              SHINTO
TERUHIRO                     AKI                 SHINTO
TOKAIDO                      -                   KOTO
TOKAIDO                      -                   SHINTO
TOKUIN                       MINO                KOTO
TOKUJIRA                     SHIMOTSUKE          KOTO
TOMO      MIHARA             BINGO               KOTO
TOMOYASU                     TOTOMI              KOTO
TOSA      YOSHIMITSU         TOSA                KOTO
TOSANDO                      -                   KOTO
TOSANDO                      -                   SHINTO
TOSHINORI (JUKAKU)           INABA               SHIN-SHINTO
TOSHITAKA                    SHINANO             SHIN-SHINTO
TOTOMI    TOMOYASU           TOTOMI              KOTO
          TAKATENJIN         TOTOMI              KOTO
TSUDA     SUKEHIRO           OSAKA               SHINTO
TSUJIMURA KANEWAKA           KAGA                SHINTO
TSUNAHIRO                    SAGAMI              KOTO
TSUNATOSHI KATO School       MUSASHI             SHIN-SHINTO
UDA       KO-UDA             ETCHU               KOTO
          SUE-UDA            ETCHU               KOTO
UKAI                         BIZEN               KOTO
UJIFUSA                      OWARI               SHINTO
UJIFUSA                      SATSUMA             SHINTO
UJISADA                      OSUMI               KOTO
UJISADA                      OSUMI               SHINTO
UJISHIGE  TEGARAYAMA         HARIMA              SHINTO
UNRININ   KANENAGA           ISE                 KOTO
USAKU                        HARIMA              SHINTO

YAKUOJI                      MIKAWA              KOTO
YAMADA                       OWARI               KOTO
YAMAMURA                     ECHIGO              KOTO
YAMASHIRO SANJO MUNECHIKA    YAMASHIRO           KOTO
          AYANOKOJI          YAMASHIRO           KOTO
          AWATAGUCHI         YAMASHIRO           KOTO
          RAI                YAMASHIRO           KOTO
          HASEBE             YAMASHIRO           KOTO
          NOBUKUNI           YAMASHIRO           KOTO
          HEIANJO NAGAYOSHI  YAMASHIRO           KOTO
          RYOKAI             YAMASHIRO           KOTO
          DARUMA             YAMASHIRO           KOTO
          KURAMA SEKI        YAMASHIRO           KOTO
YAMATO    AMATSUMAURA        YAMATO              SHIN-DAI
          AMAKUNI - NARA     YAMATO              KOTO
          SENJUIN - YUKINOBU YAMATO              KOTO
                   SHIGEHIRO YAMATO              KOTO
          TAIMA              YAMATO              KOTO
          SHIKKAKE           YAMATO              KOTO
          SHIZU              YAMATO              KOTO
          TEGAI              YAMATO              KOTO
          SUE-TEGAI          YAMATO              KOTO
          HOSHO              YAMATO              KOTO
          KANABO             YAMATO              KOTO
YAMAURA   KIYOMARO           MUSASHI             SHIN-SHINTO
YASUTSUNA O-HARA             HOKI                KOTO
YOKOYAMA                     BIZEN               SHIN-SHINTO YOSHIHIRO MATSUKURA GO       ETCHU               KOTO YOSHII                       BIZEN               KOTO YOSHII                       IZUMO               KOTO YOSHIMITSU                   TOSA                KOTO YOSHIOKA ICHIMONJI           BIZEN               KOTO YOSHISUKE SHIMADA            SURUGA              KOTO YOSHISUKE SHINTO SHIMADA     SURUGA              SHINTO YUKIHIRA                     BUNGO               KOTO YUKIMITSU                    KAGA                KOTO YUKISADA                     TAMBA               KOTO


Sho-shin