Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
The Eight DO
SANINDO - The Eight Roads of KOTO
IZUMO YOSHII - TADASADA or CHUTEI Branch 

          TADASADA: "CHUTEI" is commonly articulated in texts as
          TADASADA. ITAME HADA. HOSO-SUGUHA in NIE and deep NIOI.
          Later: GUNOME-MIDARE HA with ASHI and YO. SUNAGASHI.
          Came to NITA-GORI from BIZEN YOSHII.
_________________
O-EI BIZEN YOSHII  
    |_________________________ __________
____|___                   ___|____   ___|___
TADASADA(1) O-EI 1394      TADASADA   IYESADA O-EI 1394
    |__________________________  
____|___                   ____|____ 
TADASADA(2) BUN-AN 1444    TSUGUSADA(1) EI-KYO 1429
____|___                   ____|____ 
TADASADA(3) BUN-MEI 1469   TSUGUSADA(2) KAN-SHO 1460
    |                      ____|____ 
    |                      TSUGUSADA(3) TEN-MON 1532
    |_____________________________ _____________________
____|___                   _______|____              ___|____
TADASADA(4) EI-SHO 1504    ABE MORISADA MEI-O 1492   KIYOSADA 
____|___                   _______|____               EI-SHO 1504
TADASADA(5) TEN-MON 1532   ABE MORISADA EI-ROKU 1558
____|___                   _______|___
TADASADA(6) BUN-ROKU 1592  ABE IYESADA TEN-SHO 1573TADASADA(1) O-EI:   Transfers from BIZEN YOSHII to NITA-GORI for
        the O-EI, forging swords along side TADASADA (SADA form:
        JO "Deciding") to create the foundation for the CHUTEI of
        Muromachi IZUMO. 
    MEI: UNSHU JU TADASADA

TADASADA(2) BUN-AN: NITA GORI JU. SENGOKU SUGATA KATANA - thick,
        NIKU and with shallow SORI, thick. SUE-BIZEN style MOKUME
        but with JI-UTSURI which may appear SHIRA-KE. SUGUHA and 
        GUNOME HA. NIOI and MURA-NIE. Some have a ragged looking 
        MIDARE BA. MIDARE-KOMI or KO-MARU BOSHI with deep KAERI.
        HA-AGARI NAKAGO.
    MEI: UNSHU JU TADASADA
         UNSHU NITA-GORI JU TADASADA

TADASADA(3) BUN-MEI: SUE-BIZEN style UTSURI. MURA-NIE. Resembles
        TADASADA(2).

TADASADA(4) EI-SHO: Generation mark: Thin blade. Short swords are
        seen SHOBU and U-no-KUBI. ITAME with BO-UTSURI. SUGUHA 
        and HOSO-SUGU or noticeably even KO-GUNOME in KO-NIE. 
        4th begins the YAKIBA of tightly defined NIOI. 
    MEI: TADASADA
         UNSHU JU TADASADA SAKU

IZUMO TADASADA or CHUTEI Branch
TADASADA(5) TEN-MON: Running ITAME that stands. JI-NIE. SUGU 
        KO-MIDARE and GUNOME-MIDARE in tightly defined NIOI and
        profuse NIE. There is ASHI and YO.
    MEI: TADASADA
         UNSHU JU TADASADA
         UNSHU JU TADASADA SAKU
         UNSHU NITA-GORI JU TADASADA

TADASADA(6) BUN-ROKU: GUNOME patterns in defined NIOI.
    MEI: UNSHU JU TADASADA
         UNSHU ABE-GORI JU TADASADA

TSUGUSADA(1) EI-KYO (f: TADASADA): Son and student. MOKUME HADA. 
           SUGUHA and GUNOME-MIDARE HA.
    MEI: TSUGUSADA

TSUGUSADA(2) KAN-SHO: MOKUME HADA. GUNOME HA.
    MEI: TSUGUSADA

TSUGUSADA(3) TEN-MON: NITA-GORI. Work period to EI-ROKU 1558 with
        swords resembling TADASADA. MOKUME. GUNOME-MIDARE HA.
    MEI: TSUGUSADA
         UNSHU NITA-GORI TSUGUSADA
         UNSHU NITA-GORI JU TSUGUSADA

MORISADA MEI-O (f: TADASADA): Work to EI-SHO 1504. MORI form: SHU 

          "Protect." MISAWA-UCHI ABE MORISADA. Last of the ABE 
          SHIGEYOSHI KOZORI School line. MOKUME HADA. KO-GUNOME.
    MEI: UNSHU JU MORISADA
         UNSHU MISAWA-UCHI ABE MORISADA

MORISADA EI-ROKU: MOKUME HADA. GUNOME-MIDARE HA.
    MEI: UNSHU JU MORISADA

MORISADA TEN-SHO: MOKUME HADA. MIDARE GUNOME patterns.
    MEI: UNSHU MORISADA
         UNSHU JU MORISADA

IYESADA TEN-SHO: MOKUME HADA. GUNOME-MIDARE HA. IYESADA follows 
          in IWAMI and IZUMO - SHINTO times.
    MEI: UNSHU JU IYESADA

KIYOSADA EI-SHO: MOKUME HADA. O-GUNOME and KO-GUNOME HA.
    MEI: UNSHU JU KIYOSADA SAKU 
Return to: SiteMap
Glossary