Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing -
The Eight DO
SAIKAIDO - The Eight Roads of KOTOSUE-ENJU (OEI forward): HADA remains similar but greater 
blade width marks the distinction from Old ENJU. Known for 
SUGUHA of particularly fine NIOI. KAERI-FUKASHI (deep turnback).
________                ________ 
KUNITOKI SHO-CHO 1428   KUNIMUNE EN-BUN 1356
___|____                         
KUNITOKI KAN-SHO 1460   ________              ________
___|____                KUNIYASU EI-KYO 1429   KADOKUNI HO-TOKU 1449   
KUNITOKI BUN-MEI 1469   ________          ____|___
___|____                KUNIMUNE KAN-SHO 1460   KADOKUNI BUN-MEI 1469
KUNITOKI EI-SHO 1504    ________            |___________________
___|____                KUNIHIRO BUN-MEI 1469   ____|___       ___|____
KUNITOKI TEN-MON 1532   ________             KADOKUNI EI-SHO 1504 KADOKATSU
_________               FUYUKUNI(1) EI-SHO 1504 ____|___       ____|____
KUNITSUNA EI-SHO 1504   ___|____            KADOKUNI       KADOKATSU
________                FUYUKUNI(2) TEN-MON 1532     - TEN-SHO 1573 - 
KUNIMOTO KYO-ROKU 1528 


_________ 
MASATOSHI(1) KYO-TOKU 1452
____|____   
MASATOSHI(2) BUN-MEI 1469 

MASATOSHI(1) KYO-TOKU (f: ENJU KUNIMUNE): SUGU-GUNOME HA.


________               
MASAKUNI BUN-MEI 1469  
MASAME HADA. KO-NIE HOSO-SUGU ASAKI-NOTARE BA.


________________________
BITCHU-no-KAMI KUNIMITSU EI-SHO 1504
          Excellent tight steel. SUGUHA, HOTSURE  and KUDZURE BA.
     KUNIMITSU
     KIKUCHI JU KUNIMITSU
     KIKUCHI JU BITCHUnoKAMI KUNIMITSUFUYUKUNI(1): SUE-ENJU. KIKUCHI JU.
KIKUCHI JUNIN FUYUKUNI

FUYUKUNI(2) TEN-MON: KIKUCHI JU SUE-ENJU smith.
KIKUCHI JU FUYUKUNI


Enju Kunimitsu

Moroha-tsukuri Tanto has Bo-Koshibi.
Well-knit Ko-Mokume has wet JiNie. Ji-Tetsu is bright.
Ko-Midare Ba, of Nioi and Ko-Nie, is strafed with Hotsure and Sunagashi down both sides. Small Ko-Gunome beg a place. 
Boshi is a deep Saagari where Hakikake pulls a slight Tsuki-age.
Suriage, two Mekugi-ana, Mei was next to the original Ana, now cleaved but plainly discernible.

       Kunimitsu
Kikuchi Kadokuni Yari to Tanto Conversion


Kikuchi Kadokuni
Nagasa:
9 Sun or 17.2cm
Nakago:
3.6 Sun or 10.8cm

U-no-Kubi, it has two Bonji, Dai-Nichi Nyorai above Fudo Myoo and Horimono of Dragon and Ken from Lotus on Ura.

Running Itame Hada with Shirake Utsuri.
Shimaba and Ko-Notare interact with Utsuri on Omote finds Sunagashi and Hotsure-swept Ko-Choji Midare Ba in the lower.
Ura is Hoso-Suguha of Hotsure brushed Nioi.
One Mekugi-ana, Maru-mune Nakago.

     Kikuchi Ju Kadokuni
     XX X Ni Gatsu Hi
SUE-ENJU - ISHINUKI
________              
KUNIHARU SHO-CHO 1428 
___|____              
KUNIHARU EI-SHO 1504  

KUNIHARU: ISHINUKI. In MASAME. HOSO-SUGU ASAKI-NOTARE BA.

_________
KOREYOSHI(1) O-EI 1394
     HIGO-no-KUNI TAMANA ISHINUKI KOREYOSHI
_________
KOREYOSHI(2) KA-KICHI 1441
     ISHINUKI KOREYOSHI
     HISHU TAMANA ISHINUKI KOREYOSHI
     HIGO-no-KUNI TAMANA ISHINUKI KOREYOSHI

________
KAGESUKE BUN-MEI 1469: SUKE form: Guard-house. ISHINUKI.
SUGU KO-MIDARE BA.
ISHINUKI KAGESUKE SAKU
HIGO KIKUCHI ISHINUKI KAGESUKE
HISHU TAMANA JU ISHINUKI KAGESUKE
HISHU TAMANA JU ISHINUKI KAGESUKE SAKU

_________               YOSHISUKE TAI-EI 1521   ISHINUKI. TAMANA JU. Even ITAME. SUGU ASAKI-NOTARE BA in KO-NIE. ________  HARUKUNI TEN-MON 1532  -  KIKUCHI. ISHINUKI. Running ITAME with  standing SHIRA-KE. Tight NIOI-DEKI CHU-SUGUHA and GUNOME-MIDARE.
KIKUCHI JU HARUKUNI
HISHU ISHINUKI HARUKUNI

________  _________  _______  ________       _________ KUNIMOTO  KUNITSUGU  KUNIAKI  KUNIKADO       KUNIKATSU             - TEN-MON 1532 -                 TEN-SHO 1573 
Return to: SiteMap
Glossary