Books
 


All books are plus shipping
Kanshoki - by Torigoye There are two different editions
The first has 400 pages, some English descriptions  and is from Showa 50. $375.

The earlier Kanshoki is from Showa 39. and is sold.

Sukashi by
Sasnao  $195 we have two copies

Tosogu no Kigen $195

Walter Compton Masterpieces $175 - new

All three Compton catalogs #1 $295, #2 $195, #3 $150 slightly used. Includes sales achieved sheet

Two books - new
Tosugu Daibori Meihin Shusei $295
Tosugu Hachibori Meihin Shusei $375

Tosugu no Hanshiro $75

Kiyomaro Taikan $600

Compton collection skinny book - new $295

Arther Church Collection $125

Minomoto Kiyomaro $225

Kotetsu Kiyomaro $225

Chikuzen no Kami Fujiwara Kiyondo $180

Two volumes: Tagani no Hana - of six volume set
- Taisho period.
$600 each

Kanzan Oshigata Scrolls $3500

Also - Nihonto Taikan - 
$4500 (has been $10k anywhere in the world)
 Katana-no-Kodogu
 Nobuo Ogasawara
 Taishitsuhaku Bijutsukan - Zuroku
Periodicals 

 
Nihon no Hinawaju#1 - Full Juyo Token Zufu
We have issues 41 through 52 in USA and can bring any volume you purchase back from storage in Japan, for delivery to you in January 2016.
These were from the personal reference library from one of the largest Dealers and sword experts in Japan. With his library binding.
$200 per issue. Or we have the full set that can be shipped from Japan.


#2 Full set of the Juyo Bijutsu-Hin
Excellent - with Pictures and Oshigata  - Nihonto Juyo Bijutuhin Zenshu  8vl    
Homma Junji & Hiroi Junichi     $ 3000


#3 Kiyomaro

# 4 Tagane no Hana  4vol
$2000Tagane no Hana  2vol (volume one pictured)
Two volumes 1 & 2 - $1000#5 Nihonto Taikan   7 vol    NBTHK     $ 3150
#6 Nihon Toso Tosogushu Morihiro Ogawa - $

#7 Yasutugu Taikan     Sato Kanichi     $ 800
#8 Genshoku Nihon no Bijutu   21  ( Katsuchi to Token )     $ 200


#9 Sukehiro Taikan     Homma Kunzan & Kazuta Seiji & Moriguchi Takatsugu      $ 500
#10 Token Oshigata Taikan     Inuzuka Tokutaro     $ 950

#11 Inoue Shinkai Taikan     Iida Kazuo & Nakajima Shinichiro     $ 500
#12 Kiyomaro Taikan     Nakajima Uichi     $ 600
#13 Meito Oshigata      NBTHK      $300
#14 Kotetsu Taikan      NBTHK     $200
#15 Tsuba no Bi     Kashima Susumu      $ 250
# 16 Umetada Meikan     Honami Mitsuhiro     $ 100
#17Nihon no Meito     Shibata Mitsuo & Okuchi Tsunehira     $ 160

#18 Zabo Tsuba Sen      Kokubo Kenichi & Otsubo Kenzo     $ 200
#19 Reimeikai Meito Zuroku      NBTHK     & 350
# 20 Kusanaginoya Oshigata     NBTHK     $ 800
# 21 Somin to Sono Ichimon      Ikeda Suematsu      $ 400
#22 Shinto Meisaku Shu      Uchida Soten & Kashima Isao     $ 300
#23 Shosoin no Token      $ 500