Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
The Eight DO

HOKURIKUDO
- The Eight Roads of KOTOWAKASA - MUNENAGA School 
____________________________         
SETTSU NAKAJIMA RAI KUNINAGA(2) EN-BUN 1356
___|____
MUNENAGA(1) MEI-TOKU 1390    
___|____            
MUNENAGA(2) EI-KYO 1429     
  |________________________ ______________ ____________________
___|____         __|_____   ____|____        |
MUNENAGA(3) KO-SHO 1455  MUNEKIYO   MUNETSUGU        |
___|____          | - KAN-SHO 1460 -         |
MUNENAGA(4) MEI-O 1492  __|______               |
___|____         MUNETSUGU EI-SHO 1504         |
MUNENAGA(5) EI-SHO 1504   |________________          |
___|____         __|______   ____|____       |
MUNENAGA(6)        MUNEYOSHI   MUNESHIGE TEN-MON 1532 |
TEN-SHO 1573       EI-ROKU 1558  ____|____       |
                     MUNEYOSHI GEN-KI 1570 |
                    _________________________|
_________             ____|____  
MUNEMITSU EI-ROKU 1558      MUNEYOSHI KO-SHO 1455
>From ECHIZEN           ____|____ 
                 MUNEYOSHI BUN-MEI 1469 
                 ____|____  
                 MUNEYOSHI BUN-GI 1501
                 ____|____ 
                 MUNEYOSHI TEN-MON 1532    


MUNENAGA(1) MEI-TOKU (t: NAKAJIMA RAI KUNINAGA 2): OBAMA JU. His
    swords resemble KAGA FUJISHIMA. ITAME HADA with MASAME is
    seen holding SUGUHA.
  MEI: JAKUSHU JU SUGAWARA MUNENAGA

MUNENAGA(2) EI-KYO: ITAME. SUGU KO-MIDARE HA. 3rd and 4th follow.
  MEI: WAKASA JU MUNENAGA
     JAKUSHU JU MUNENAGA
     JAKUSHU JU SUGAWARA MUNENAGA

MUNENAGA KO-SHO: JAKUSHU OBAMA JU MUNENAGA SAKU

MUNENAGA(5) EI-SHO: KOJIRO. Artist-name: RYOSHO. SUGU KO-MIDARE.
    Many with grooves.
  MEI: MUNENAGA
     JAKUSHU OBAMA JU MUNENAGA
     JAKUSHU OBAMA JU MUNENAGA SAKU

MUNENAGA(6) TEN-SHO: Transferred to SAKAMOTO. His descendants 
    made swords for the keep of old AKAMATSU MASANORI's 
    reclaimed castle, HIMEJI - in HARIMA.
  MEI: JAKUSHU OBAMA JU MUNENAGA
     JAKUSHU NO JU MASANAGA BANSHU OITE HIMEJI

WAKASA - MUNENAGA School

MUNEKIYO KO-SHO (t: MUNENAGA 2): SUGU KO-MIDARE and GUNOME-
    MIDARE BA.
  MEI: JAKUSHU MUNEKIYO
     JAKUSHU JU MUNEKIYO

MUNETSUGU KAN-SHO (t: MUNENAGA 2): UEMONnoJO. FUSHIHARA-MURA JU.
    ITAME HADA. GUNOME-MIDARE HA.
  MEI: JAKUSHU JU MUNETSUGU

MUNEYOSHI KO-SHO: MUNENAGA School. Work resembles KAGA FUJISHIMA.
  MEI: MUNEYOSHI
     JAKUSHU OBAMA JU MUNEYOSHI

MUNETSUGU EI-SHO (f: MUNEKIYO): OBAMA JU. ITAME MASAME. GUNOME.
  MEI: JAKUSHU JU MUNETSUGU
     JAKUSHU OBAMA JU MUNETSUGU

MUNESHIGE TEN-MON (f: MUNETSUGU): OBAMA. ECHIZEN and HARIMA.
  MEI: JAKUSHU JU MUNESHIGE
     JAKUSHU JU MUNESHIGE SAKU

MUNEYOSHI EI-ROKU (f: MUNETSUGU): ITAME of MASAME. KO-MIDARE BA.
  MEI: JAKUSHU JU MUNEYOSHI

MUNEMITSU EI-ROKU: From ECHIZEN to OBAMA. SUGUHA with KO-ASHI and 
     GUNOME-MIDARE HA resembling FUJISHIMA
  MEI: JAKUSHU OBAMA JU MUNEMITSU

     ________ ________       ________
     MUNESUYE MUNESUKE       MUNENOBU TEN-MON 1532
     - KAN-SHO 1460 -       _______
                    MUNEUJI TEN-SHO 1573
________                _________
YASUYUKI O-EI 1394           MUNEMITSU BUN-ROKU 1592
________
YASUYUKI MEI-O 1492
________
YASUHISA TEN-MON 1532 
Return to: SiteMap
Glossary